Gå til indhold

Erhvervsuddannelser kæmper stadig med omdømmet

Unge søger fortsat de gymnasiale ungdomsuddannelser i stor stil. Erhvervsuddannelserne skal tage ved lære af populariteten, for vækst i hele Danmark skal ske gennem flere faglærte

I år har 39.800 unge søgt ind på et alment gymnasium (stx eller hf), hvilket er 300 flere unge end 2014. Det viser regionernes netop offentliggjorte ansøgningsopgørelser. Da årgangen af 15-16-årige i 2015 samtidig består af 1.300 færre unge end sidste år, betyder den fortsatte søgning mod de almene gymnasier, at erhvervsuddannelserne endnu en gang må kigge langt efter flere ansøgere. Håndværksfagene og faglært arbejde appellerer ganske enkelt stadig ikke til de unge, og det er synd og skam, mener Carl Holst, næstformand i Danske Regioner:


- I regionerne har vi et mål om, at 35 procent af en ungdomsårgang skal have en erhvervsuddannelse senest 10 år efter grundskolen. Hvis vi skal skabe vækst i hele Danmark, er vi simpelthen nødt til at gøre faglært arbejde mere attraktivt, for det er blandt andet i de brancher, at jobbene og fremgangen er, siger næstformanden.   

For at vende den negative tendens for erhvervsskolerne må skolerne øge kvaliteten, være til stede, hvor de unge er, sørge for flere praktikpladser og fokusere mere på talent: De gode eksempler skal promoveres.

- Gennem de regionale vækstfora har regionerne med EU-midler investeret kraftigt i at sikre god arbejdskraft til virksomheder i hele landet. Men for at fastholde den gode vækst-udvikling i det decentrale Danmark, skal skuden vendes for erhvervsuddannelserne. Hvis ikke vi får uddannet flere faglærte, vil vores virksomheder komme til at mangle arbejdskraft og søge andre steder hen. Så lad os da gøre det mere attraktivt at få en erhvervsuddannelse, siger Carl Holst.

Hvordan styrker regionerne erhvervsuddannelserne?

Region Hovedstaden
Regionen har etableret en praktikpladsenhed, som skal skaffe 2500 ekstra praktikpladser på tre år. Enheden koordinerer skolernes virksomhedsopsøgende indsatser og målretter indsatsen, hvor der er størst behov og potentiale. Der er efter to år skaffet 1750 praktikpladser.

Region Syddanmark
Regionen og kommunale trafikselskaber har etableret busruter, som transporterer unge, der bor langt fra byerne, til ungdomsuddannelses-institutionerne på kortere tid. De unges frafald fra uddannelserne er mindsket i takt med busruternes indførelse.

Region Midtjylland
Regionen har støttet ungdomsuddannelses-miljøet ”Viden Djurs”, hvor forskellige ungdomsuddannelser samles, og hvor de unge har mulighed for at bo. Det har tiltrukket unge fra hele landet.