Gå til indhold

EU-midler skal forbedre danskernes bredbånd

Alle danskere skal have ordentlig internetadgang, mener Danske Regioner. Derfor har regionerne opfordret regeringen til at udnytte midler fra EU-Kommissionens nye investeringsplan til at styrke dækningen i Danmarks yderområder

Borgere og virksomheder i Danmarks tyndest befolkede områder har krav på stabile og hurtige internet- og mobilforbindelser. Men situationen for nuværende er, at store dele af landet mangler de fornødne forbindelser, hvilket skævvrider Danmark.

Derfor har Danske Regioner den 7. april 2015 rettet henvendelse til Erhvervs- og Vækstministeriet om at skaffe flere midler til bredbånds-området. Danske Regioner opfordrer ministeriet til at låne midler fra EU-Kommissionens nye investeringsplan, som fra 2015-2017 rejser 315 milliarder euro (2,35 billioner kroner) til "strategiske investeringer med offentlige midler" på tværs af Europa.

- Allerede for tre år siden forsøgte vi i regionerne at råbe Christiansborg op om, at alt for mange danskere har utilstrækkelig bredbåndsdækning. Staten har et ansvar for at sikre, at alle danskere - uanset bopælsadresse - har adgang til ordentlige bredbåndsforbindelser. Det er væsentligt for at tiltrække og fastholde både borgere og virksomheder i Danmarks yderområder, siger Carl Holst, næstformand i Danske Regioner.

Behov for at finde nye finansieringsmuligheder
Tidligere på året fremlagde regeringen en vækstplan for det digitale område, og Venstre har netop foreslået at oprette en såkaldt bredbåndsfond med 300 millioner kroner. Fonden skal sikre bedre internetforbindelse til omkring 10.000 danske husstande. Men der skal tænkes mere kreativt, pointerer Carl Holst.

- Udfordringer i denne størrelsesorden, som påvirker så mange almindelige danskere, skal løses med nye finansieringsmuligheder. Derfor skal Danmark lægge billet ind på EU-midlerne, som vi især skal bruge på de områder af Danmark, hvor der ikke er et økonomisk incitament til at styrke dækningen på markedsvilkår, siger Carl Holst og fortsætter:

- Det gælder især de mere tyndtbefolkede områder i Danmark. Med bedre bredbånds- og mobildækning styrker vi også behandlingen af patienter i eget hjem, den såkaldte telemedicinske behandling. Helt grundlæggende er vi i regionerne af den opfattelse, at alle danskere skal have mulighed for de samme ydelser, uanset om ens nabo er Slotsholmen eller bondemandens pløjemark.

Læs mere
Delivery of €315 billion Investment Plan on track: Commission presents law for the European Fund for Strategic Investments - EU-Kommissionens pressemeddelelse om EU’s nye investeringsplan (fra europa.eu)