Gå til indhold

Få overblik over regionernes fællesudbud på ny hjemmeside

Hjemmesiden www.regionsudbud.dk gik i luften den 20. august 2015. Siden vil gøre det lettere for leverandører, samarbejdspartnere og andre interesserede at finde information om blandt andet regionernes kommende, aktuelle og gennemførte fællesudbud.

Regionernes tætte samarbejde på indkøbsområdet bliver nu yderligere udbygget med en ny fælles hjemmeside: regionsudbud.dk. Siden samler information om Regionernes Fælles Indkøb (RFI), der siden 2014 har styrket samarbejdet om at gennemføre endnu flere fælles udbud på tværs af regionerne.

På siden vil regionerne kommunikere åbent og aktivt om regionernes indkøb. Og leverandører, samarbejdspartnere og andre interesserede vil for første gang kunne finde blandt andet samlede oversigter over kommende, aktuelle og gennemførte fællesudbud - herunder information om opstartsdato, de deltagende regioner i udbuddet og den ansvarlige region for udbuddet.

Formand for Styregruppen for Regionernes Indkøb, Jacob Stengaard Madsen, Regionsdirektør i Region Midtjylland, ser mange fordele ved den nye hjemmeside:

- Regionsudbud.dk vil udbrede kendskabet til Regionernes Fælles Indkøb, skabe mere åbenhed om regionernes strategiske prioriteringer og give leverandørerne bedre mulighed for at planlægge udbudsforløb i god tid. Hjemmesiden vil dermed også understøtte regionernes fælles strategi for indkøb og strategiens mål om at frigøre én milliard kroner på indkøb frem mod 2020.

Lige nu rummer siden information om over 10 aktuelle udbud, 35 gennemførte udbud og mere end 50 kommende udbud. For fuld information om kommende udbud henvises altid til portaler som udbud.dk eller TED.

Udover oversigterne over udbud indeholder siden også regionernes fælles strategi for indkøb, regionernes samarbejdsaftale om fælles udbud og de enkelte regionernes indkøbspolitiker samt kontaktoplysninger på regionernes indkøbsafdelinger. Man vil også kunne læse om organiseringen af RFI og om RFI’s vision, formål og arbejdsopgaver.

Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020
Regionerne vedtog i begyndelsen af 2015 en fælles strategi for indkøb frem mod 2020. I perioden 2010-2015 opnåede regionerne mere end én milliard kroner i besparelser på indkøb, og med den nye strategi er målet at frigøre yderligere en milliard kroner fra 2015 til 2020.Strategien indeholder i alt seks målsætninger, som følges op af konkrete aktiviteter:

1) Anvendelse af regionernes købekraft for at opnå stordriftsfordele gennem fælles udbud
2) Strategisk konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser
3) Integration af indkøbs- og forsyningslogistikken
4) Standardisering af kategori- og leverandørstyringen
5) Styrkelse af digitale processer for ordreafgivelse til betaling
6) Målrettet kompetenceudvikling på indkøbsområdet

Sigtet med alle aktiviteter er optimering og besparelser i regionernes indkøbsprocesser med et mål om lave totalomkostninger og lave transaktionsomkostninger ved at udnytte fælles købekraft og ved at harmonisere og udvikle fælles udbudsprocedurer på tværs.

Regionernes Fælles Indkøb kan indgå i alle former for udbud som relaterer sig til vareindkøb og køb af tjenesteydelser i regionerne. Undtaget herfor er dog medicin, som indkøbes via Amgros.

Læs mere
www.regionsudbud.dk