Gå til indhold

Finansloven styrker sundhedsområdet

Finanslovsaftalen giver regionerne mulighed for at styrke indsatsen på sundhedsområdet i forhold til overbelægning og ældre medicinske patienter. Samtidig indføres nye patientrettigheder, og der bakkes op om regionernes plan for en dansk satsning på personlig medicin

- Det er glædeligt, at regionerne med finanslovsaftalen for 2016 får midler til at nedbringe overbelægningen. Det vil give bedre forløb for patienterne og en bedre hverdag for de ansatte. Samtidig ser vi frem til at indgå partnerskab med regeringen om at udvikle personlig medicin til borgerne. Det betyder, at vi i fremtiden i langt højere grad vil kunne målrette behandlingen til den enkelte borger, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Med finanslovsaftalen følger nye patientrettigheder, hvilket betyder at regionerne skal udbygge kapaciteten på en række områder.

- Vi kender endnu ikke detaljerne i udmøntningen i årene fremover, men glæder os til at drøfte dem. De nye patientrettigheder vil lægge et yderligere pres på sygehusene. Vi vil tage fat på at udbygge kapaciteten på de udvalgte områder. Nu udestår også en drøftelse med regeringen om implementering af initiativer på sundhedsområdet, som det er aftalt i økonomiaftalen. Det generelle pres på sundhedsvæsenet er der stadig, men aftalen giver regionerne mulighed for at sætte ind på vigtige kritiske områder, og så må vi ved sommerens økonomiforhandlinger vurdere det samlede behov for kapacitet i 2017 og årene frem, slutter Bent Hansen.