Gå til indhold

God grund til at fokusere på tilbringertrafikken til togene

Nye hurtige tog på tværs af landet øger behovet for kollektiv transport til og fra de store stationer. Ny rapport fremhæver de gode eksempler og ser et potentiale for udbredelse

Hvis busser og tog passer bedre sammen, vil det give flere passagerer, både i busserne og i togene, viser en ny rapport, der samler de bedste eksempler på, hvordan man kan optimere den kollektive trafik til gavn for passagererne.

Rapporten, der er udarbejdet af blandt andre Transportministeriet og Danske Regioner, peger på, at man med den nye timemodel vil møde øget efterspørgsel på kollektiv trafik til og fra de nye trafikknudepunkter tværs over Danmark. I dag tager hver tredje togpassager en bus til eller fra toget, og bedre sammenhæng i den kollektive trafik er en af de forbedringer, kunderne i den kollektive transport efterspørger.

Løsningen hedder blandt andet flere busser og mere direkte linjer, men også øget busfremkommelighed er et vigtigt tiltag for at øge passagertallet og især passagertilfredsheden. Et fremkommelighedsprojekt i Aarhus har vist, at 50 procent af passagererne oplevede forbedrede forhold og 25 procent at de nu kunne tage en senere bus og alligevel nå frem til tiden.  

Passagererne skal hurtigere frem til togstationen
Spørger man Danske Regioners næstformand Carl Holst, er det vigtigt at finde en løsning på den såkaldte tilbringertrafik - altså de muligheder borgerne har for at komme til de stationer, hvorfra man vil kunne tage de hurtige tog på tværs af Danmark:

- Staten, regionerne og kommunerne har en fælles interesse i, at det bliver hurtigere at komme til toget. Sikrer vi ikke en fortsat vækst i brugen af busserne, vil biltrafikken øges i byerne. Når timemodellen realiseres, skal flere have glæde af den, ved at det bliver hurtigere at komme til de nye superlyntogstationer. Derfor har regionerne præsenteret Visionen om Den Regionale Timemodel, siger Carl Holst.

I rapporten konkluderes det også, at det ikke er gratis at opfylde passagerernes ønsker om en bedre sammenhæng i den kollektive trafik og bedre korrespondance mellem busser og tog.

- Vi har længe haft fokus på sammenhængen i den kollektive trafik i alle dele af landet. Kunderne ønsker det, og det vil få flere til at bruge den kollektive trafik. Den nye rapport viser, det kan lade sig gøre, og at de statslige puljer til busserne har medvirket til at styrke bustrafikken, påpeger Carl Holst.

Rapporten analyserer en række succesfulde tiltag og ser på potentialet for at udbrede de gode eksempler andre steder i landet. Blandt de fremhævede tiltag er A og R/X busser, der begge har øget passagertallet ved busruter, hvor bussen kører oftere på mere direkte linjer enten  i byerne eller mellem de større byer. Rapporten har desuden set på potentialet ved mobilitetsløsninger i erhvervsområder, hurtigere og hyppigere tog på lokalbanerne, samt bedre adgang mellem stationer og busterminaler.