Gå til indhold

Internet i yderområder skal sikres i EU

Den digitale kløft skal mindskes mellem by- og landdistrikter. Derfor arbejder Danske Regioners repræsentanter i EU for at sikre hurtigt internet i de danske yderområder

Hurtig internetforbindelse i alle dele af landet er en høj prioritet i Danske Regioner. Derfor arbejder Danske Regioners repræsentanter i Regionsudvalget i EU lige nu for at få skabt europæiske støttemuligheder til projekter, der sikrer internetforbindelse i landdistrikter.

Europa-Kommissionen ønsker at sætte skub i det interne digitale marked i Europa. Derfor er der i maj blevet lanceret en strategi, som skal understøtte udviklingen af et digitalt europæisk samfund, som skal udrulles i 2015 og 2016. I den forbindelse er det vigtigt, at gøre de europæiske beslutningstagere opmærksom på, at alle skal have lige adgang til de nye digitale forbedringer. Derfor er Regionsudvalget, herunder Danske Regioners repræsentanter, kommet med en række anbefalinger til strategien.

Anbefalingerne understreger, at adgang til hurtigt internet i både land og by er en essentiel forudsætning for, at borgere i alle EU’s regioner skal kunne få gavn af det interne digitale marked. For at udligne uligheden i muligheden for at få adgang til bredbånd mellem land og by, bør der ifølge Regionsudvalget oprettes støttemuligheder særligt tiltænkt landdistrikter, hvor internetvirksomheder ikke normalt kan se en konkurrencemæssig grund til at oprette gode bredbåndsforbindelser. Derfor er det nødvendigt med en politisk prioritering på området.

- Vi er positive overfor ambitioner om at styrke det indre digitale marked, som kan skabe store vækstpotentialer i hele Europa. Det er dog helt essentielt, at det går hånd i hånd med tiltag, der skaber gode muligheder for at få hurtigt internet i yderområderne. Den digitale kløft mellem land og by skal mindskes, så alle borgere kan få gavn af de nye tiltag. Derfor er det en meget væsentlig anbefaling til Europa-Kommissionen, siger Jess Laursen, international talsmand for Danske Regioner og medlem af EU’s Regionsudvalg.

Europa-Kommissionen ønsker med strategien for et indre digitalt marked, at gøre det lettere og mere attraktivt at handle og bruge onlinetjenester for borgere og virksomheder på tværs af grænser i Europa. Derudover er formålet at skabe gode rammer og vilkår for digitale og innovative tjenester, samt at styrke en europæisk digital økonomi og samfund med langsigtede vækstpotentialer.