Gå til indhold

Kortere ventetid for akutpatienter

Ventetiden for patienter på akutafdelingerne er faldet klart i de fleste af landets regioner. Vi har forbedret vilkårene for patienterne, siger Ulla Astman, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg

Når det gælder ventetiden for de mindre alvorligt tilskadekomne, er det største fald fra 2011 til 2014 sket i Region Midtjylland. De mindre skader kan være en forvredet ankel eller en mindre flænge. Her er ventetiden næsten halveret i Midtjylland: Fra gennemsnitligt 49 minutter til 25 minutter i løbet af den fire-årige periode.
Regionerne ligger pænt
Også patienter med småskader i Region Hovedstaden venter nu i markant kortere tid, om end det sidst opgjorte tal ikke er direkte sammenligneligt med tidligere år i hovedstadsregionen.

Patienterne i Region Sjælland har gennem alle årene 2011-2014 ventet i kortere tid end patienter i de øvrige fire regioner. Sidste år ventede patienterne i regionen i gennemsnit 23 minutter, før de blev behandlet.
Ventetiden i Region Syddanmark var sidste år i gennemsnit små ti minutter kortere end i 2011, men dog med en stigning fra 2013 til 14, mens Region Nordjylland ikke har tal fra alle årene.

Glæder sig over udviklingen
Formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Ulla Astman, er glad for udviklingen:

- Vi har haft stor fokus på området og har indført forskellige løsninger afhængig af hvilke typer af skader, der er tale om. Samtidig har vi flere steder forkortet ventetider for patienter, der i dag ofte hurtigt kan få svar på blodprøver eller røntgenundersøgelser, siger Ulla Astman og fortsætter:

- Regionerne har indført mål for ventetiderne, og personalet på akutmodtagelserne har leveret et fremragende stykke arbejde. Det tager tid at omstille sig til nye arbejdsgange, men personalet er gået målrettet til opgaven og har formået at barbere ventetiderne ned langt de fleste steder. I sidste ende til gavn for patienterne, siger Ulla Astman.