Gå til indhold

Kræftpatienter får mere individuel opfølgning efter endt behandling

19 nye programmer skal fremover sikre mere skræddersyet opfølgning for patienter efter veloverstået kræftbehandling. Vi sætter patientens behov i centrum, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner

Danskere, som har modtaget behandling for kræft, kan nu se frem til en endnu mere individuel opfølgning på deres behandling. En landsdækkende Task Force for Patientforløb på Kræft og Hjerteområdet lancerer 19 konkrete programmer, som skal følge op på kræftpatienters behandling. Task Forcen består af repræsentanter fra Danske Regioner, de fem regioner, KL, Sundhedsstyrelsen samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Fire programmer igangsættes frem mod juni 2015, og resten følger frem til begyndelsen af 2016. De første fire programmer dækker brystkræft, gynækologiske kræftformer, tyk- og endetarmskræft samt prostatakræft. Bent Hansen, formand for Danske Regioner, udtaler:

- Med de nye programmer sørger vi for, at kræftpatienter får lagt en individuel plan for, hvordan der følges op på den behandling, de har været igennem. Det er vigtigt for os i regionerne, at borgerne føler sig trygge i sundhedssystemet, og at de føler sig som en del af det. Det bidrager programmerne til, og samtidig kan borgerne vide sig sikre på, at der stadig følges grundigt op, hvis der er behov for det, selvom vi nu ændrer måden at følge patienten på efter kræftbehandlingen.

Øget medbestemmelse til patienten
De 19 opfølgningsprogrammer er udviklet af 14 nationale arbejdsgrupper, hvor en række centrale personer fra sundheds- og sygehusvæsenet har deltaget. Michael Borre er overlæge og professor på Urologisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital og formand for Danske Multidisciplinære Cancer Grupper. Han siger om programmerne:

- Vi skal som læger give patienten medbestemmelse, og opfølgningsprogrammerne skal understøtte patientens egne færdigheder. Programmerne bidrager også til, at speciallægerne udnytter deres tid optimalt, for med programmerne vil andet personale i højere grad kunne inddrages i opfølgningen. Som behandlende læge ser jeg frem til at kunne tilbyde patienterne en mere tidssvarende opfølgende behandling.

Fra Kræftens Bekæmpelse lyder der rosende ord til de nye opfølgningsprogrammer.

- For Kræftens Bekæmpelse handler det udelukkende om, at patienterne bliver behandlet sikkert og ordentligt. Og det tror jeg, de bliver, fordi der nu tages udgangspunkt i patientens behov, og at man bliver inddraget i beslutningen om eller hvor, opfølgningen skal finde sted, siger Leif Vestergaard Pedersen, direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Læs mere
Nye opfølgningsprogrammer for kræft - fra Sundhedsstyrelsen


Yderligere kontakt

Michael Borre, overlæge og professor på Urologisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital og formand for Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, mobil 29 61 27 13