Gå til indhold

Moderniseringer skal forbedre speciallægeområdet

Flere speciallægegrupper risikerer at overskride de økonomiske rammer. Løsninger er allerede i gang, og patienter kan vide sig sikre på behandling, lyder det fra Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Nye tal viser, at udgifterne til landets praktiserende speciallæger som samlet gruppe i perioden 1. oktober 2014 - 1. maj 2015 ligger over den aftalte økonomiske ramme. Rammen er aftalt i en overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS). Men at rammen i øjeblikket overskrides af nogle speciallæge-grupper er ikke ensbetydende med, at den samlede økonomiske ramme vil være overskredet 30. september, hvor økonomien for overenskomstens første år gøres op.

- På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige noget om, hvorvidt der bliver en overskridelse eller ej ved årets udgang. Flere faktorer spiller ind på det endelige resultat, eksempelvis sæsonudsving, og ikke mindst har vi netop gennemført to store moderniseringer på psykiatri- og øjenområdet. De moderniseringer vil give markante effektiviseringsgevinster, som går til behandling af flere patienter og til at nedbringe ventetiderne, siger Anders Kühnau, formand for Danske Regioners Lønnings- og Takstnævn, og tilføjer:

- De økonomiske rammer skal naturligvis overholdes, hvilket flere speciallægegrupper allerede gør, for der er ikke flere penge at gøre godt med. Men patienterne kan vide sig sikre på, at de får den behandling, de har ret til og krav på.

Formanden for landets knap 1.000 praktiserende speciallæger, Carl Johan Erichsen, understreger, at den økonomiske ramme ikke forhindrer speciallægerne i at tage flere patienter i behandling.

- Vi har igennem adskillige år øget aktiviteten væsentligt med det resultat, at de praktiserende speciallæger år for år tager flere patienter i behandling. Det er sket, samtidig med at der er en økonomisk ramme. Selvfølgelig betyder rammen, at der i sidste ende er et loft over vores samlede aktivitet, men det forhindrer os altså ikke i at tage flere patienter. Og den økonomiske ramme er et vilkår, som et bredt politisk flertal har indført, og som vi har givet håndslag på i vores overenskomst, og vi holder naturligvis de aftaler, vi indgår, siger han.

Carl Johan Erichsen peger ligesom Anders Kühnau på, at speciallægerne kan behandle flere patienter, fordi man blandt andet løbende moderniserer overenskomsterne for de forskellige grupper af speciallæger, eksempelvis øjenlæger og psykiatere. På den måde gives lægerne økonomi til at indføre nye og mere effektive behandlingsformer.