Gå til indhold

Ny styring efter værdi for patienten

Danske Regioner vil ændre på styringen i sygehussektoren. Fremover skal der fokus på hvilken indsats, der samlet set giver det bedste resultat for patienten

Med en ny indsats vil Danske Regioner nu sætte gang i en bred systematisk indsats for at ændre styringen af sundhedsvæsenet. Målet er at skabe størst mulig værdi for patienten inden for de givne rammer.

- Vi skal sætte fokus på de aktiviteter og indsatser, der giver merværdi for patienten, og nedprioritere dem, der ikke gør. Styring efter værdi for patienten og justering af økonomiske incitamenter er et led i strategien for Borgernes Sundhedsvæsen, siger Danske Regioners formand Bent Hansen om baggrunden for de nye initiativer.

Beslutningen om at igangsætte projekter med styring efter værdi for patienterne er truffet på baggrund af et længere forarbejde, hvor man blandt andet har indhentet erfaringer og viden om styrings- og betalingsmodeller i Danmark og udlandet.

- Nu sætter vi gang i mindst et forsøg i hver region med nye betalingsmodeller, indenfor udvalgte områder. Produktivitet og korte ventelister er stadig vigtige pejlemærker, men samtidig skal de regionale forsøg med nye betalingsmodeller flytte fokus fra høj aktivitet til kvalitet, ensartet gode resultater, sammenhæng og mere effektive patientforløb, påpeger Bent Hansen, der understreger, at regionernes og sygehusenes gode erfaringer på sigt skal synliggøres og sammenlignes, så den bedste praksis kan udbredes.

Om værdibaseret styring
Visionen i værdibaseret styring er at synliggøre og anvende de resultater, som har størst betydning for den enkelte patientgruppe, eksempelvis smerter, funktionsevne, tryghed, evne til at klare sig selv og genoptage sædvanlige aktiviteter. Ved at følge systematisk op på disse nye styringsmål skal der opnås ny indsigt i, hvornår et patientforløb er særligt godt og effektivt.

Styring efter værdi for patienten skal understøttes af incitamenter, som fremmer fokus på, at patienterne får den bedst mulige behandling i stedet for mest mulig behandling. Forebyggelse og behandling skal derfor indrettes efter patienternes behov, for at opnå det bedst mulige patientnære resultat på den mest enkle og mindst arbejdskrævende måde, både for patienten og for sundhedsvæsenet.

Strategien indebærer også at fremme nye måder at arbejde på, som løser opgaven for patienten ved lavest muligt ressourceforbrug. Styringen skal understøtte innovation i sundhedsvæsenet, eksempelvis med ny teknologi og arbejdsdeling på tværs af sektorer.