Gå til indhold

Ny undersøgelse udpeger faldgruber på næste ledelsesniveau

94 procent af de ledere, der har fået sparring og hjælp til skiftet fra et ledelsesniveau til et andet, er glade for deres nye lederjob

Næsten hver tredje leder, der ikke har fået støtte, har fortrudt, at de er gået længere op ad karrierestigen. Det viser en rundspørge blandt 541 ledere i Væksthus for Ledelses lederpanel i forbindelse med offentliggørelsen af publikationen ”Pas på trinet!”.

Publikationen ”Pas på trinet!” kortlægger, hvad der kendetegner opgaven på fire forskellige ledelsesniveauer i regioner og kommuner, og hvilke særlige udfordringer ledere typisk oplever i overgangen fra et ledelsesniveau til et andet.

- Den ledelsesadfærd, du har haft succes med som leder, virker ikke altid, når du bliver chef. Publikationen løfter sløret for, hvad der kræves af en på det næste niveau. Hvad de typiske opgaver er, hvor faldgruberne ligger og hvilke kompetencer jobbet kræver, siger Signe Friberg Nielsen, forhandlingsdirektør i Danske Regioner og medlem af bestyrelsen i Væksthus for Ledelse.

Væksthusets rundspørge viser samtidig, at to ud af fem ledere gerne vil op på et højere ledelsesniveau, end de er på i dag, mens halvdelen er tilfredse med deres nuværende ledelsesniveau.

- Det er vigtigt, at der er nok kompetente regionale ledere og chefer, som har mod på at tage det næste trin på trappen. Med denne publikation i hånden kan den dygtige leder blive klogere på opgaverne og kravene til kompetencer, så det bliver nemmere at tage det næste skridt. Samtidig sætter rundspørgen fokus på, at det er vigtigt, at de nye ledere og chefer får den rette støtte, fortsætter Signe Friberg Nielsen.
Publikationen bygger på grundige interview med regionale og kommunale ledere på alle niveauer. Publikationen kan bestilles eller downloades gratis nedenfor.

Læs mere:

Fakta:

Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem Danske Regioner, KL og Forhandlingsfællesskabet. Væksthuset arbejder for at udvikle og synliggøre god ledelse i regioner og kommuner. Læs mere på www.lederweb.dk.

541 chefer og ledere fra kommuner og regioner på alle niveauer har deltaget i rundspørgen. Rundspørgen i Væksthusets lederpanel er gennemført i uge 39, 2015.