Gå til indhold

Nyt forlig for 136.000 ansatte i regionerne

Den nye aftale indeholder både lønstigninger, indsats for godt psykisk arbejdsmiljø og barsel til fædre

Den 20. februar 2015 blev der indgået forlig mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Forhandlingsfællesskabet. Forliget indeholder generelle lønstigninger på 5,39 procent, svarende til ca. 3 milliarder kroner. Lønstigningerne fordeler sig med 1,55 procent i 2015, 1,50 procent i 2016 og 2,34 procent i 2017. Samtidig er der indført et såkaldt privatlønsværn, som sikrer, at lønningerne i den regionale sektor ikke overhaler lønningerne i den private sektor.

OK-15
Danske Regioners forhandlingsdirektør, Signe Friberg Nielsen, sammen med Anders Kühnau, formand for RLTN, da aftalen er i hus

- Vi skal have et attraktivt regionalt arbejdsmarked og samtidig sikre, at vi ikke overhaler lønningerne på det private arbejdsmarked. Med denne aftale sikrer vi medarbejdernes købekraft, samtidig med at vi bruger borgernes skattekroner mådeholdende og fornuftigt. Det kan jeg kun være tilfreds med, siger Anders Kühnau, formand for RLTN og regionernes chefforhandler ved forhandlingerne.

Godt psykisk arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser
Der afsættes 11 millioner kroner til en tre-årig indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Indsatsen går på to ben. Der gennemføres et forskningsprojekt, som skal tilvejebringe bedre viden om, hvilke indsatser der forbedrer det psykiske arbejdsmiljø, og der etableres en ekspertrådgivning, som kan rådgive regionerne om udvikling af det gode psykiske arbejdsmiljø.

- Vi skal sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, både af hensyn til de ansatte og fordi vi er sikre på, at det også vil komme patienterne til gode. Derfor er der her tale om en meget ambitiøs indsats, hvor vi over tre år både sikrer bedre viden på området og igangsætter rådgivning på et højt fagligt niveau, siger Anders Kühnau.

Udvikling af aftalesystemet
Parterne har aftalt at have en politisk dialog om, hvordan aftalesystemet kan udvikles, så det i højere grad understøtter den generelle udvikling på hospitalsområdet.

- Jeg er tilfreds med, at vi nu har aftalt med organisationerne, at vi skal se på vores aftalesystem. Hospitalerne er i rivende udvikling. Vi samarbejder mere på tværs og indretter os på nye måder for at skabe bedre patientforløb. Alt det skal vores aftalesystem understøtte. Derfor ser jeg frem til at tale med de faglige organisationer om, hvordan vi i fællesskab kan udvikle vores aftalesystem, så det følger med tiden og udviklingen, udtaler Anders Kühnau.

Øremærket barsel til fædre
Endelig rummer aftalen en uges ekstra øremærket barsel til fædre. Det betyder, at mandlige ansatte i regionerne har ret til samlet syv ugers betalt forældreorlov. Kvindelige ansatte har fortsat ret til seks uger, og forældrene har fortsat seks uger til deling mellem sig.

- Vi har i dag sendt et vigtigt signal om, at fædre skal have lige så meget mulighed for at tage del i barslen. Det vil komme mange familier til gode, og det er også et tiltag, jeg personligt er rigtig glad for. Samtidig ser jeg det her som endnu et skridt i den rigtige retning i forhold til at gøre op med det kønsopdelte arbejdsmarked, og jeg forventer, at det vil gøre regionerne til endnu mere attraktive arbejdspladser også for mænd, afslutter Anders Kühnau.

Derudover rummer aftalen blandt andet 6 millioner kroner til uddannelsesløft til ufaglærte medarbejdere, ret til mere fravær ved barns hospitalsindlæggelse, en ATP-forhøjelse samt en indsats for at få flere medarbejdere på fuld tid.

Læs mere
Aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Forhandlingsfællesskabet om overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2015 (pdf) - aftaletekst
Fakta om forlig om generelle vilkår på det regionale område (pdf)
Fakta vedrørende reguleringsordningen og privatlønsværn (pdf)