Gå til indhold

Palet af initiativer skal styrke brug af sundhedsdata

Forbedret sikkerhed, større brug af borgernes egne data, udvikling af personlig medicin og etablering af ”forskermaskiner”. I dag offentliggør Danske Regioner en handleplan for bedre brug af sundhedsdata i regionerne. Stort potentiale, siger Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner

For at behandlingsformerne i det danske sundhedsvæsen fortsat kan udvikle sig, er bedre brug af sundhedsdata afgørende. Sådan lyder tanken bag Danske Regioners ”Handleplan for bedre brug af sundhedsdata i regionerne”, som offentliggøres i dag. Handleplanen er en forlængelse af Danske Regioners politik ”Sundhedsdata i spil” fra foråret.

- Sundhedspersonalets brug af sundhedsdata er en vigtig nøgle til at kunne tilbyde borgerne innovativ og bedre behandling. Hvis vi kan benytte de data, som vi i mange tilfælde allerede ligger inde med, mere effektivt, kan det betyde bedre sundhedsydelser til borgerne og klogere brug af ressourcerne i sundhedsvæsenet, siger Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner.

Fire fokusområder
 Handleplanen indeholder en palet af initiativer inden for de fire fokusområder ”Borgernes brug af data”, ”Sundhedsvæsenets brug af data”, ”Forskning, innovation og offentlig-privat samarbejde” samt ”Sikkerhed og transparens”.

- Hvis vi eksempelvis bliver bedre til at bruge de oplysninger, som mange borgere selv indsamler om kost og motion på deres mobiltelefoner, er der potentiale for tidligere indsatser og bedre medicinering. Vi skal undersøge, hvordan borgernes egenindsamlede data kan bruges bedre, når disse oplysninger kombineres med fagligheden hos de sundhedsprofessionelle, siger Jens Stenbæk og tilføjer:

- Og sikkerheden har højeste prioritet. Jeg kan godt forstå, at historier om sundhedspersoners uretmæssige opslag i personlige sundhedsoplysninger kan give folk en skepsis over for sundhedsvæsenets brug af data, men det er vigtigt at slå fast med syvtommersøm, at databrug udvikler og forbedrer behandlingerne til gavn for borgerne. Derfor har handleplanen også et tydeligt fokus på at forbedre datasikkerheden og informere borgerne bedre.

Blandt handleplanens initiativer er også etableringen af såkaldte forskermaskiner. Det er systemer, som giver forskere en mere fleksibel adgang til sundhedsdata, men samtidig forhindrer adgang til eksempelvis patienternes CPR-numre. Samtlige initiativer er beskrevet i handleplanen.