Gå til indhold

Positivt med SATS-puljemidler til bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet

Regionerne er tilfredse med, at SATS-puljeaftalen afsætter penge til en række initiativer, der kan betyde, at især ældre patienter får et mere sammenhængende behandlings- og genoptræningsforløb.

- Regionerne glæder sig over, at SATS-puljeaftalen på sundhedsområdet i høj grad sigter efter at forbedre sygdomsramte og svagelige ældres forløb i sundhedsvæsenet. Her tænker jeg blandt andet på, at der er afsat penge til at afprøve nye modeller for at styrke sammenhængen for ældre svage patienter. Samtidig lægges der op til, at der indføres fast tilknyttede læger på plejecentre. Det ligger helt i tråd med Danske Regioners ønske om at styrke lægekontakten til beboerne på plejecentre og kommunale og regionale bosteder, siger formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Ulla Astman.

Hun peger også på, at regionerne er glade for, at SATS-puljeforliget lægger op til en omprioritering på genoptræningsområdet. Her skal den ekstra pose penge bruges til at reducere ventetiden.

- En hurtig igangsættelse af genoptræning efter en indlæggelse på sygehus er ofte afgørende for et godt resultat af den samlede behandling. Danske Regioner håber, at der også sættes fokus på, hvordan kvaliteten af den genoptræning, som leveres skal være. I dag er der for stor forskel på kvaliteten af genoptræningstilbuddene rundt om i landet, siger Ulla Astman.

Regionerne kvitterer også over for forligskredsen for at prioritere blandt andet en demenshandleplan, forskning i om HPV-vaccinen giver svære bivirkninger, samt fornyet økonomisk støtte til kampagnen ”En af os”.