Gå til indhold

Regioner og speciallæger styrker indsats for psykisk syge

Ny aftale for de praktiserende psykiatere sikrer bedre, fremadskridende og mere ensartet behandling - og giver samtidig plads til flere patienter

Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende speciallæger (FAPS) har netop indgået aftale om en modernisering af de praktiserende psykiateres speciale under overenskomsten. Aftalen beskriver hvilke patienter, der bedst behandles i speciallægepraksis, og samtidig lægger aftalen op til flere fleksible behandlingsforløb, der er tilpasset patienternes individuelle behov. På den måde forventer både Danske Regioner og FAPS, at man vil kunne behandle 10 procent - dvs. 2.000 - flere nye patienter årligt.

Carl Johan Erichsen, formand for FAPS, er glad for, at man nu er nået til enighed om moderniseringen af overenskomsten:

- De praktiserende speciallæger spiller en central rolle i behandlingen af en lang række udbredte og alvorlige psykiatriske lidelser som angst, depression og adhd. Moderniseringen af overenskomsten vil give behandlingen af mange tusinde patienter et tiltrængt løft, både fordi vi øger muligheden for at behandle flere, og fordi moderniseringen giver et godt grundlag for at sikre god kvalitet i behandlingen.

Også i Danske Regioner ser man positivt på den kommende modernisering:

- Det er positivt, at speciallægerne i moderniseringen har udvist en stor vilje til at løfte det psykiatriske behandlingstilbud i speciallægepraksis til borgerne, og at samarbejdet på tværs af sektorer styrkes. Det har været vigtigt i moderniseringen at sikre, at borgerne kan forvente patientsikker behandling efter samme faglige standarder, uanset hvor de bor i landet, og uanset hvilken speciallæge de behandles hos, siger Anders Kühnau, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

Både Anders Kühnau og Carl Johan Erichsen lægger vægt på at ingen patienter har uhensigtsmæssigt lange forløb.

- Det er vigtigt, at de patienter, der kan afsluttes i speciallægepraksis, også afsluttes eksempelvis til deres egen praktiserende læge eller måske bare helt afsluttes i behandling. Således kan der blive plads til behandling af nye patienter, understreger Anders Kühnau.  

Carl Johan Erichsen:

- De praktiserende speciallæger har et unikt tilbud til patienterne, da alle møder speciallægen allerede fra første kontakt, og fordi det er den samme læge, der undersøger patienten, stiller en diagnose og gennemfører behandlingen. Det giver en vigtig kontinuitet i behandlingen, som er efterspurgt. Samtidig sikrer aftalen et tæt samarbejde mellem speciallægepraksis og det øvrige sundhedsvæsen, som vil kunne danne grundlag for hurtigere behandling af flere med psykiske lidelser.

Fakta
Der er 116 fuldtidspraktiserende speciallæger i psykiatri. De behandlede 55.000 patienter i 2013, og heraf var godt 20.000 nye patienter. Målet om at øge indsatsen og tilbyde behandling til ekstra 2.000 nye patienter årligt skal blandt andet nås ved at indføre en række forbedringer og nye måder at organisere behandlingen på:

  • Der defineres klare målgrupper for behandlingen i speciallægepraksis og dermed også en bedre arbejdsdeling og et bedre samarbejde med hospitalspsykiatrien.
  • Målrettede udrednings- og behandlingsforløb sætter klare rammer for indsatsen, styrker mulighederne for fleksibel diagnostik og behandling og sikrer, at patienterne afsluttes og ikke går i unødvendigt lange forløb.
  • Ny opdeling af behandlingen, som kan bestå af psykoterapi, psykoedukation eller medicinsk behandling. Et behandlingsforløb hos speciallægen kan indeholde flere af elementerne.
  • Styrket kvalitet. Speciallægerne akkrediteres efter Den Danske Kvalitetsmodel og er omfattet af Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder. Desuden arbejder FAPS og Danske Regioner med udvikling af et særligt kvalitetsprojekt for praktiserende speciallæger, og endelig styrker aftalen lægernes adgang til efteruddannelse.