Gå til indhold

Regionerne sikrer investeringer for 1,3 mia. kr. i erhvervsudvikling

Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 styrket den landsdækkende erhvervsudvikling med i alt 1,3 milliarder kroner. Halvdelen af midlerne kommer fra regionerne og de regionale EU-midler, mens eksterne samarbejdspartnere har bidraget med den anden halvdel

I alt har 118 projekter fået glæde af investeringerne. Det viser den seneste årlige rapport om de regionale vækstforuminvesteringer.

- De regionale milliardinvesteringer i erhvervsudvikling er ikke blot forankret i landets største byer, men er rodfæstet i hele Danmark til gavn for både by og land, understreger Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner.

Jens Stenbæk peger på, at projekternes partnere kommer fra 33 kommuner i alle egne af landet - lige fra København, Aarhus og Odense til Thisted, Lolland og Sønderborg. Projekterne har desuden oftest tilknyttet en lang række virksomheder, hvilket øger den geografiske rækkevidde.

- Vi ved fra tidligere undersøgelser, at omkring 20 procent af de virksomheder, som deltog i regionale projekter finansieret med strukturfondsmidler, var lokaliseret i yderområderne. Den regionale indsats bidrager altså med investeringer til vækst og arbejdspladser i hele Danmark og ikke kun i de største byer, siger Jens Stenbæk.