Gå til indhold

Stramme budgetter med fokus på patienterne

Alle fem regioner har nu indgået aftaler om næste års budgetter. Trods stramme økonomiske rammer er det lykkedes at prioritere bedre sammenhæng og kvalitet for patienterne

Selv om de stramme økonomiske rammer for det kommende år har krævet betydelige omprioriteringer og besparelser i sundhedssektoren, har regionerne lagt vægt på, at den direkte patientbehandling berøres mindst muligt af spareplanerne.

- Regionsrådene har været på en svær opgave. Sommerens økonomiaftale med regeringen er stram, og de stigende medicinudgifter har givet regionerne store økonomiske udfordringer samtidig med, at kravene til sundhedsvæsenet stiger. Alligevel er det lykkedes at lande nogle fornuftige budgetter, der med fokus på kvalitet og sammenhæng først og fremmest sætter patienterne i centrum, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

- Regionerne har måttet prioritere benhårdt, hvilket bl.a. har ført til fyringer, og jeg frygter, at det på nogle områder vil gå ud over servicen. Men der er lagt store kræfter i at sætte patienterne forrest og leve op til de nationale mål for udredningsret, behandlingsgaranti og pakkeforløb, fortsætter Jens Stenbæk, næstformand for Danske Regioner.

De nye budgetaftaler prioriterer bl.a. bedre kvalitet og kvalitetsudvikling, effektive og sammenhængende patientforløb samt kortere ventetider og hurtigere udredning:

Regionerne prioriterer i budgetterne for 2016 - i alt 107,4 milliarder kroner til drift på sundhedsområdet, svarende til økonomiaftalen med regeringen - det sammenhængende sundhedsvæsen, herunder videreudvikling af tværsektorielle samarbejder. En del af midlerne går til at udfolde initiativer med fokus på koordinerede patientforløb på tværs af somatik, psykiatri, kommunale tilbud og almen praksis. Regionerne har her især fokus på kræftpatienter, kronikere og ældre medicinske patienter.

Med budgetaftalerne er der øget fokus på en ny værdibaseret styringstilgang. Aktiviteten på sygehusene skal i højere grad centreres omkring mål, der giver størst mulig værdi for patienten til lavest mulige omkostninger. Regionerne styrker desuden indsatsen på medicinområdet for at imødegå det stigende udgiftspres. Der nedsættes i flere regioner taskforces for bl.a. rationel medicinanvendelse, effekt af medicin og evt. medicinomlægninger.

Der budgetteres med i alt 7,2 milliarder kroner tilaanlægsinvesteringer, heraf 4,9 milliarder kroner til realisering af kvalitetsfondsbyggerierne, der sammen med øvrig bygningsvedligeholdelse bidrager til tidssvarende rammer for sygehusbehandling.