Gå til indhold

Sundhedsdata skal give bedre forhold for patienter

Borgerne skal have bedre adgang til egne patientinformationer, sikkerheden skal skærpes om personfølsomme oplysninger, og sundhedsdata skal bruges endnu mere. Danske Regioner præsenterer nu den nye politik ”Sundhedsdata i spil”.

Patienter skal have hurtigere adgang til oplysninger om sig selv, så eksempelvis de tre ugers ventetid, der i øjeblikket er på prøvesvar fra hospitalet, fjernes. For patienter skal gøres til medspillere i egen behandling.

Sådan lyder en af flere visioner i Danske Regioners nye sundhedsdatapolitik, ”Sundhedsdata i spil”. Politikken tegner rammerne for fremtidens brug af sundhedsdata, og politikkens visioner skal følges op af handling, siger Jens Stenbæk, formand for Danske Regioners Sundhedsinnovationsudvalg.

- Vi ønsker at gøre endnu større brug af patienters sundhedsdata, så vi kan skabe behandlingsformer med højere kvalitet og mere forebyggende indsatser. Brugen af data handler om at gøre sundhedsvæsenet stærkere og mere sammenhængende, og når hospitaler og læger formår at indsamle og udnytte patienternes data godt og forsvarligt, udvikler vi sundhedsvæsenet til gavn for patienterne.

”Sundhedsdata i spil” lægger op til, at:
Brugen af sundhedsdata skal udbredes for at styrke sundhedsvæsenet.
Borgerne skal have bedre adgang til egne data og på den måde involveres i eget sygdomsforløb.
Borgerne skal kunne se, hvem der har adgang til deres patientoplysninger.
Borgernes egenindsamlede data - eksempelvis puls- og blodtryksmåling - skal benyttes bedre til forebyggende behandling.

- I regionerne ønsker vi, at patienterne skal inddrages tættere i deres behandlingsforløb. Det gør vi blandt andet ved at sørge for, at de får bedre adgang til deres egne data - samtidig med at kompetente fagfolk har en tæt dialog med dem, siger Jens Stenbæk.

”Sundhedsdata i spil” indeholder også en politisk linje med 14 handlingsorienterede initiativer, som skal forbedre sikkerheden omkring borgernes personfølsomme sundhedsoplysninger.

- Vi har set eksempler på, at patienters data ikke håndteres forsvarligt, og det tager vi naturligvis meget alvorligt. Vi har længe haft fokus på regionernes sundhedsdata-sikkerhed, men nu sikrer vi et fælles niveau i alle regioner, og vi sørger for, at ledelsen i regionerne prioriterer området. Høj datasikkerhed er fundamentet for et bedre sundhedsvæsen til gavn for borgerne, siger Jens Stenbæk.

Læs mere
Sundhedsdata i spil (pdf) - en politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn. Danske Regioner, 2015.
Regionernes politiske linje for informationssikkerhed (pdf) - supplement til sundhedsdatapolitikken