Gå til indhold

Sygehuse med overbelægning håber på en særlig indsats

Visse sygehusafdelinger er stadig udfordret af overbelægning, viser tal fra 1. halvår af i år

Godt en fjerdedel af sygehusafdelingerne oplevede i en eller flere måneder at have en belægningsprocent på over 100. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Den gennemsnitlige belægning på alle sygehusafdelinger lå på 83 procent, men der er altså visse afdelinger, der er særligt belastede.

Tallene fra første halvår af i år ligner dem fra sidste år. Danske Regioner håber, at udmøntningen af penge fra finansloven for næste år vil hjælpe på en del af problemet.

Finanslov giver håb
- De 320 mio. kroner, der blandt andet blev afsat til at nedbringe overbelægning, vil bestemt gøre gavn, men pengene rækker kun til begyndelsen på løsningen. Vi har behov for et varigt løft – altså i flere år, før det for alvor hjælper, siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen.

Erfaringerne viser, at overbelægning ikke udelukkende er et udtryk for flaskehalse, men mange steder skyldes et generelt højt antal indlæggelser på afdelinger med vidt forskellige specialer.

En del af de 320 millioner skal bruges til en såkaldt akutpakke, der skal målrettes til at nedbringe overbelægning.

- En akutpakke, som vi håber kan være med til at løse nogle flaskehalse, siger Bent Hansen. Han håber samtidig, at en ekstra forebyggelsesindsats vil betyde, at færre ældre får behov for indlæggelse, så en del af overbelægningen undgås på den måde.

Tre på to-sengsstuer er overbelægning
- Heldigvis er overbelægning dog ikke altid et udtryk for, at patienter ligger på gangene, tilføjer Bent Hansen. Han henviser til, at tallene kan dække over, at der midlertidigt ligger tre patienter på en stue, der kun er beregnet til to.

- Personalet løber stærkt for at nå rundt til alle patienterne, og vores kapacitet er presset til det yderste, tilføjer Bent Hansen. Han håber derfor på en styrket indsats på flere områder. Det gælder bl.a. projekter med et målrettet patientflow, der betyder, at patienter kommer videre i et behandlingsforløb straks efter, at der f.eks. er svar på en blodprøve.

- Den slags projekter har vi foreløbig gode erfaringer med, og målet er at udbrede dem, så vi får flere effektive forløb for patienterne, kortere indlæggelsestid og mindre overbelægning, lyder det fra Bent Hansen.

En del af midlerne i akutpakken ventes derfor at blive brugt til arbejdet med effektive og gode flow for patienterne. Slagelse Sygehus har de sidste to år - sammen med 11 andre sygehuse – haft del i en pulje på otte mio. kr. til at planlægge og udnytte kapaciteten bedre. Projektet i Slagelse har nedbragt antallet af patienter, der ligger på gangene fra gennemsnitligt 14 til to.

Læs mere: