Gå til indhold

Sygehusene er bedre rustet på medicinfronten

Sygehusenes apoteker er bedre forsynet end tidligere. Det sker sjældnere, at de løber tør for bestemte typer medicin

Når helbredet afhænger af, om patienterne får deres medicin, er det vigtigt, at den ligger parat på hylderne på sygehusenes apoteker. Og det gør den heldigvis oftere i dag end tidligere.

De 180 leverandører af medicin til sygehusene leverer nemlig oftere til tiden. Det viser en opgørelse fra Amgros, der er regionernes lægemiddelorganisation, som står for regionernes fælles indkøb af sygehusmedicin. En vare regnes for at være i restordre, når den ikke kan leveres senest tre dage efter bestillingen.

Patienterne skal naturligvis have deres medicin, og manglende forsyninger giver derfor personalet på sygehusapotekerne en del ekstra arbejde. Én mulighed er at finde lige så gode alternativer, en anden er at skaffe medicin fra andre sygehuse herhjemme eller at købe medicinen i udlandet. Men skift i lægemidler udgør risiko for patientsikkerheden, fordi præparatets navn og udseende er nyt, og import af udenlandsk medicin kræver da også en godkendelse fra Sundhedsstyrelsen, da pakningerne og sproget på indlægssedlerne kan være ukendt.

Men der mangler mindre medicin i dag en tidligere, for Amgros har nu særlig fokus på leverandører, der ikke leverer som aftalt.

Hver uge analyserer Amgros svigt i leverancerne. Hvis der er store problemer, bliver firmaerne kontaktet og bedt om at forklare, hvorfor varerne ikke er blevet leveret. Fortsætter problemet, henvender Amgros sig igen efter en uge. Desuden holder Amgros møder med de leverandører, der oftest svigter, så der kan lægges en plan for, hvordan varerne leveres rettidigt i fremtiden.

- Den tætte opfølgning ser heldigvis ud til at hjælpe. Vi fortsætter arbejdet, så sygehusene i fremtiden undgår en del besvær med at skulle skaffe medicin i en fart, siger regionsrådsformand og bestyrelsesformand for Amgros, Sophie Hæstorp Andersen.

 

Yderligere kontakt-info:

Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand og bestyrelsesformand i Amgros:

E-mail: regionsraadsformand@regionh.dk / tlf.: 38 66 51 00