Gå til indhold

Vinderne af prisopgave i psykiatri 2014 er fundet

De tre vindere af den årlige prisopgave i psykiatri blev præsenteret på den nationale konference om nedbringelse af tvang i psykiatrien den 10. marts 2015. Alle tre vindere har ifølge et enigt bedømmelsesudvalg bidraget med relevante, ambitiøse og ikke mindst imponerende opgaver

1. pladsen på 25.000 kroner gik til Ditte Resendal Gotfredsen og Regitze Sølling Wils med opgaven “Antipsychotic medication and remission of psychotic symptoms”

Bedømmelsesudvalget var enigt om at der var tale om en svært imponerende opgave, hvor et velskrevet og let forståeligt sprog, samt tilrettelæggelsen af studiet som et opfølgningsstudie imponerede bedømmelsesudvalget. Med deres analyse af patienter med debuterende psykose viste de behovet for langtidsbehandling med antipsykotisk medicin. Ditte og Regitze mestrede forskningsmetodikkerne samtidig med at de havde foretaget flotte selvstændige analyser.

2. pladsen på 15.000 kroner gik til Nasseh Hashemi med opgaven “Metabolic Adverse Effects of First- and Second-Generation Antipsychotics in Children and Adolescents”

Nasseh imponerede Bedømmelsesudvalget med sit studie af risikoen for bivirkninger ved forskellige typer antipsykotisk medicin. Med en flot og grundlig metaanalyse af litteratur, og en omhyggelig sortering af data, leverede Nasseh en analyse af høj standard. ”Velskrevet”, ”God opstilling af opgavens resultater” og ”En meget imponerende opgave!”, var noget af det bedømmelsesudvalget havde at sige om Nassehs opgave.

3. pladsen og 10.000 kroner gik til Emilie Sylvest Wieben med opgaven -”Elderly alcoholics compared to middle-aged alcoholics in outpatient treatment – 6-month follow-up”

Med et stærkt empirisk grundlag, god metodisk og selvstændig analyse imponerede Emilie med sin tilrettelæggelse af opfølgningsstudiet af ældre og midaldrende alkoholikere. Problemstillingen havde stor praktisk betydning for en betydelig population. Emilies analyse tilfører derfor ny og værdifuld viden.

Flere studerende til psykiatriske specialer
Prisopgaven er en årlig konkurrence, der har til hensigt at fremme medicinstuderendes interesse for psykiatrien. Interessen for de psykiatriske specialer har i en lang årrække været faldende blandt medicinstuderende, og tendensen ser desværre ud til at fortsætte. 

Bedømmelsesudvalget bestod i år af professor, overlæge dr.med. Jørgen Aagaard, overlæge dr.med. Marlene B. Lauritsen, professor, ledende overlæge ph.d. Merete Nordentoft samt kontorchef Thomas I. Jensen, Danske Regioner.

Prisopgaven er indstiftet i samarbejde mellem regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri.