Gå til indhold

Brugen af bælte falder i psykiatrien

I 2015 blev færre psykiatriske patienter fastspændt med bælte end i de foregående år, viser ny opgørelse. Også langvarige fikseringer undgås i stigende grad. Til gengæld bruger personalet oftere fysiske fastholdelser, og medicin gives også oftere

I 2015 oplevede 1588 (5,9 procent) af de indlagte patienter i psykiatrien at blive fastspændt med bælte. I 2014 var det 1908 patienter (7 pct.) og i 2011-2013 gennemsnitligt 2036 patienter (7,7 pct.). Det viser den årlige ”Monitorering af tvang i psykiatrien” for 2015, offentliggjort af Sundhedsstyrelsen den 7. april. I alt var der 5069 bæltefikseringer i 2015 mod 5195 i 2014.

Dermed er regionerne kommet tættere på målet om at halvere brugen af bælter frem mod 2020 – og i et hurtigere tempo end planlagt (figur 1). Målet blev aftalt mellem Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner i 2014 som en fælles aftale om at halvere brugen af tvang i psykiatrien.

- Regionerne nærmer sig over en bred kam målet. Jeg er glad for, at vi så relativt hurtigt efter aftalens indgåelse er nået så langt. De gode lokale tiltag, der er sat i søen over hele landet, begynder nu at slå igennem bredt . Bæltefikseringer er en indgribende behandlingsform og skal derfor kun benyttes i de alvorligste tilfælde, siger Charlotte Fischer, formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

Monitoreringen viser, at også bæltefikseringer på mere end 48 timer bruges stadigt sjældnere. Fra 778 gange i 2011-2013 til 809 gange i 2014 og til 550 gange i 2015.

- Når en bæltefiksering er nødvendig, skal bæltet løsnes så hurtigt som muligt, og det bliver vi bedre og bedre til, siger Charlotte Fischer.

Helt samme positive udvikling ses ikke, når det gælder tvangsmedicinering. Selv om andelen af patienter, der får beroligende medicin med tvang, har ligget nogenlunde stabilt på knap 8 procent de seneste år, stiger antallet af gange, medicinen bliver givet med tvang: Fra 7992 gange i 2014 til 8064 i 2015. Samtidig stiger også antallet af fysiske fastholdelser af patienterne: Fra 3740 fastholdelser i 2014 til 4282 i 2015.

- Det samlede billede viser, at tvang i psykiatrien er en stor udfordring, hvor vi er lykkedes med at få nedbragt den meget indgribende bæltefiksering. Men vi skal have den øvrige tvang ned – også selvom en fast hånd på skulderen i kritiske situationer er klart at foretrække frem for bæltefiksering. Det kræver et fortsat skarpt fokus og hurtig udbredelse af gode lokale resultater, siger Charlotte Fischer.

Læs mere: