Gå til indhold

Projektet ”Patienten for bordenden” fra Nordjylland vinder nystiftet inddragelsespris

Et projekt fra psykiatrien i Region Nordjylland blev den første modtager af Danske Regioners nye pris ”Årets borgerinddragende initiativ”. Projektet kan inspirere hospitalsafdelinger i hele landet, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner

Psykiatrien i Region Nordjylland vinder prisen for ”Årets borgerinddragende initiativ”. Prisen er nystiftet af Danske Regioner og tildeles en sygehusafdeling, som med et unikt tiltag fremmer god patientinddragelse. Psykiatrisk sengeafsnit N7 i Frederikshavn vinder med initiativet ”Med patienten for bordenden – et udviklingsprojekt i psykiatrien”.

Prisen blev overrakt på Danske Regioners generalforsamling i Aarhus den 7. april. Bent Hansen, formand for Danske Regioner, siger:

- Projektet ”Med patienten for bordenden” er et rigtig godt eksempel på, hvordan man inddrager patienter systematisk i deres eget forløb, og hvordan personalet kan skabe en god, inddragende kultur på en afdeling. I mødet med sundhedsvæsenet er der mange ting på spil for patienten ud over fx diagnose og medicinering. Det er vigtigt for alle patienter at føle sig trygge, at blive set og hørt, og at der bliver taget hånd om det, som fylder for den enkelte patient. Vi skal gøre mødet med sundhedsvæsenet så godt og inkluderende som muligt.

En inspiration for hele landet
Forud for projektet traf personalet på N7 i Frederikshavn i 2014 en beslutning, der fik afgørende betydning for patienter, personale og kulturen på afdelingen. Patienterne skulle sættes i centrum og støttes til at få en aktiv rolle i deres forløb. Der skulle ikke længere træffes beslutninger om patienten – uden patienten.

På afdeling N7 bliver alle patienter nu sat for bordenden til møder om deres egen behandling. Tidligere deltog patienten ikke i behandlingsmøderne. På behandlingsmødet tages der udgangspunkt i, hvad der er meningsfuldt for patienten. Projektet fortsætter og videreudvikles på afdelingen.

- Det her viser, at patienterne sagtens kan inddrages, hvis personalet vil, og hvis ressourcerne er til stede. Det glæder mig, at psykiatrien, som til tider står for skud, på denne måde kan være et flot foregangseksempel for andre hospitalsafdelinger i hele landet, siger Bent Hansen.

Læs mere:

Fakta:

  • Danske Regioner har op til generalforsamlingen 2016 stiftet prisen ”Årets borgerinddragende initiativ”, som skal sætte fokus på og hylde de mange initiativer, der sikrer gode patientinddragende forløb rundt om i landet.
  • Alle sygehusafdelinger har haft mulighed for at indstille initiativer til at vinde prisen. Initiativerne skulle leve op til kriterier for god patientinddragelse.
  • En bedømmelseskomite bestående af repræsentanter fra KL, Danske Patienter, SIND, FOA, DSR, Lægeforeningen og regionerne har udvalgt fem nominerede initiativer til at vinde prisen.
  • Vinderen er blevet kåret af et patientpanel, som gav de fem nominerede point inden for en række parametre.