Gå til indhold

Ny organisation i Danske Regioner

Danske Regioner ændrer organisationen fra den 1. september 2016. Formålet med omlægningen er dels at styrke en række nye faglige sammenhænge i organisationen, dels at sikre en stærkere personaleledelse og et mere entydigt ledelsesansvar på alle niveauer.

Den nye organisation vil bestå af 4 faglige centre mod 3 i dag. De fire faglige centre vil fremover være:

Center for Forhandling, Aftaler og Overenskomster (FAO)

Centerchefer Ole Lund Jensen og Kirsten Jørgensen

Center for Styring, Økonomi og Sammenhæng (SØS)

Centerchefer Naja Warrer Iversen og NN

Center for Sundhed og Sociale indsatser (SUS)

Centerchefer Thomas I. Jensen og NN

Center for Vækst, Erhverv og Regional Udvikling (VERU)

Centerchef Lotte Holten-Møller

Dertil kommer et tværgående sundhedsprojekt, Ledelses- og Kommunikationssekretariaterne samt Center for Administration og Service, som alle fortsætter uændret.

Tværgående sundhedsprojekt

Centerchef Janet Samuel

Ledelsessekretariatet

Vicedirektør, sekretariatschef Katrine Tang

Kommunikationssekretariatet

Kommunikationschef Christian Hüttemeier

Center for Administration og Service

Centerchef Lotte Pedersen

Direktionen består pr. 1. september 2016 af:

Adm. direktør Adam Wolf (Danske Regioner generelt, regional udvikling)
Sundhedspolitisk direktør Erik Jylling (sundhedspolitik og sundhedsfaglige emner)
Forhandlingsdirektør Signe Friberg Nielsen (arbejdsgiver, praksisforhandlinger, RLTN)

Den samlede ledelse af Danske Regioner omfatter desuden (deltager i direktions- og bestyrelsesmøder):

Cheføkonom Rikke Margrethe Friis (økonomi og styring m.v.)
Vicedirektør Tommy Kjelsgaard (sundhed, digitalisering)
Vicedirektør, sekretariatschef Katrine Tang (bestyrelse, direktion, projektledelse)
Kommunikationschef Christian Hüttemeier (kommunikation, interessevaretagelse)