Gå til indhold

Ny model for vurdering af medicin

Danske Regioners bestyrelse har netop besluttet en model for vurdering af medicin, der har fokus på effekt for patienten. Et nyt medicinråd skal vurdere den gavnlige effekt, patientgruppen har af den nye medicin i forhold til den eksisterende medicin

Hvis den nye medicin forlænger patienternes levetid, giver færre bivirkninger og øger livskvaliteten mærkbart i forhold til den nuværende medicin, så vil regionerne betale en højere pris for produktet, end hvis patienterne ikke har gavn af medicinen. Den mekanisme er lagt ind i den nye model.

- Med den nye model for vurdering af medicin får vi for det første et redskab til at forhandle os frem til den pris, der afspejler effekten, og for det andet sikrer vi, at vi bruger pengene på den medicin, der forøger patienternes levetid og livskvalitet, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Danske Regioners bestyrelse lægger vægt på, at der er politiske rammer for prioriteringerne, men at vurderinger og afgørelser træffes i et fagligt miljø.

- Vi vil etablere et medicinråd med de fremmeste eksperter på området. Rådet skal analysere effekten af det enkelte produkt for patientgruppen. Proceduren vil være effektiv, for det er vigtigt for os, at Danmark fortsat tager ny medicin i brug hurtigt. Vores vurdering er, at ny medicin i den nye model kan blive taget i brug én måned senere end i dag. Udtaler Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner.

Danske Regioner regner med, at der vil gå ca. et år før rammerne og organisationen er på plads og vurderingen af medicin kan begynde.

- Det er en ansvarlig og modig bestyrelse, der har truffet beslutning om den nye model for vurdering af medicin. Det er rettidig omhu i forhold til det pres, der er på sundhedsområdet. Nu skal vi drøfte modellen med vigtige aktører på området. Samtidig har bestyrelsen pointeret, at det er vigtigt at have en åben og transparent model. Det vil indgå i det videre arbejde, slutter Bent Hansen.

Læs mere:

Ny model for vurdering af lægemidler (pdf) - baggrundsnotat
Ny model for vurdering af medicin (pdf) - oplæg fra pressemøde 05.02.2016