Gå til indhold

Ny prioriteringsmodel på vej

Danske Regioner peger på fire forudsætninger for en ny dansk prioriteringsmodel

Stigende udgifter til sundhedsvæsenet er en udfordring for vores velfærdssamfund, og regionerne har derfor længe peget på behovet for at diskutere forholdet mellem økonomi og effekt, inden man sætter nye behandlinger i gang. Det gælder ikke kun dyr medicin men også indkøb af ny teknologi, og retningslinjer for hvornår man sætter behandling i gang, understreger Danske Regioners formand, Bent Hansen.

- Prioritering er altid svært - ikke mindst når det er ens nærmeste, det drejer sig om. Derfor er det også vigtigt, at vi får grebet det rigtigt an, så vi ikke ender i en situation, hvor der kan skabes tvivl om beslutningerne. Det vil ingen være tjent med, understreger han.
- Vi har undersøgt, hvordan man griber prioritering an i andre lande, men har ikke fundet en model, vi direkte kan oversætte til dansk. Men vi arbejder videre og kan nu pege på fire forudsætninger for en kommende prioriteringsmodel:

  • Kontinuitet. Vi skal bygge videre på det system vi har i dag. På medicinområdet har vi i dag to råd, KRIS og RADS, som foretager en faglig vurdering af lægemidler. Begge råd er i dag anerkendt af faglige miljøer og industrien. Deres erfaringer skal vi bygge videre på - også hvis det handler om andet end medicin, såsom medico.
  • Både faglighed og økonomi. Prioritering skal fortsat hvile på faglige vurderinger, men vi bliver nødt til også at forholde os til omkostningerne.
  • Uafhængighed. En dansk organisation for prioritering i sundhedsvæsnet skal fortsat være uafhængig fra det politiske system (armslængdeprincip), ligesom KRIS og RADS er i dag.
  • Patientinddragelse. Lige meget hvilken model vi får, skal den være gennemsigtig for patienter, pårørende og borgere generelt. Og patienterne skal have en stemme i de prioriteringer, vi foretager i sundhedsvæsenet.

- Sundhedsvæsenets budget er ikke ubegrænset. Derfor bliver der allerede i dag prioriteret mange steder i sundhedsvæsenet. Både når der lægges budgetter, og når de ansatte på afdelingerne tilrettelægger det daglige arbejde. Men der er også områder, hvor det ville være bedre med en åben og ærlig stillingtagen til, hvad borgerne får ud af nye behandlinger og ny teknologi, som ikke sjældent koster rigtig mange penge, siger Bent Hansen.

Læs mere: