Gå til indhold

Studerende vinder prisopgave

Danske Regioner uddeler 50.000 kroner til medicinstuderende som har skrevet opgave indenfor psykiatrien

Danske Regioner har igen i år udloddet sin årlige prisopgave for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. Prisopgaven har til formål at fremme dygtige medicinstuderendes interesse for de psykiatriske specialer.

Bedømmelsesudvalget, som bestod af professor, overlæge, dr.med. Jørgen Aagard, overlæge, dr.med. Marlene B. Lauritsen og Professor, ledende overlæge ph.d. Merete Nordentoft, var enige om, at de indsendte opgaver havde et højt fagligt niveau.

1. pladsen og de 25.000 kroner gik til Helene Lund-Sørensen med opgaven: “Infections as Risk Factors for Suicide – a Nationwide Cohort Study”. Bedømmelsesudvalget sagde om opgaven, at den belyste et meget væsentligt emne, som potentielt kan have betydning for fremtidige indsatser på selvmordsområdet og bidrage til en ny forståelse for psykiske sygdomme.

2. pladsen og 15.000 kroner gik til Christina Sjo med opgaven ”Development of Metabolic Syndrome in Drug-Naive Adolescents after 12 months Second-Generation Antipsychotic Treatment”. Opgaven belyste en særdeles vigtig klinisk relevant problemstilling med en flot og overbevisende præsentation af data.

3. pladsen og 10.000 kroner gik til Stine Mai Nielsen med opgaven:”Association between Alcohol, Cannabis and Other Illicit Substance Abuse and Risk of Developing Schizophrenia: A Nationwide Population Based Register Study”. Bedømmelsesudvalget hæftede sig ved at opgaven belyste en relevant problemstilling, som bidrager til mere komplette oplysninger om misbrug og skizofreni.

Prisopgaven udloddes igen i september 2016.