Gå til indhold

Flere patienter udredes til tiden

Andelen af patienter med somatiske sygdomme, der udredes inden for 30 dage, er steget til 65 procent fra 58 procent. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen

Stigningen i andelen af patienter med somatiske sygdomme, der udredes inden for 30 dage, er sket fra 3. kvartal 2015 til 4. kvartal 2015. 65 procent er den højest målte andel, siden loven trådte i kraft i 2013.

Langt størstedelen af de patienter, der ikke bliver udredt inden for tidsgrænsen, har selv valgt at vente på et andet tilbud eller får et længere forløb af faglige årsager. Regionale opgørelser peger på, at 8 ud af 10 patienter får et tilbud om at blive udredt inden for 30 dage, som er det, udredningsretten foreskriver.

De regionale tal viser dog, at der fortsat er kapacitetsudfordringer på nogle områder. Regionerne arbejder målrettet på at opbygge tilstrækkelig kapacitet, så alle patienter kan få et tilbud om hurtig udredning, hvis det er faglig muligt. Samtidig inddrager regionerne privatklinikker og privathospitaler for at sikre hurtig udredning. Regionerne henviser i dag 45 % flere patienter til private, end da retten til hurtig udredning trådte i kraft i 2013.

Læs mere:

Udredningsretten - Monitorering af patienters ret til udredning - fra esundhed.dk (Sundhedsdatastyrelsen)