Gå til indhold

KRIS vurderer hele 9 ansøgninger om standardbehandling

Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) har besluttet at anbefale fem nye lægemidler. KRIS behandlede også fire andre lægemidler. To af dem havde rådet yderligere spørgsmål til, og de to andre kunne rådet ikke anbefale i henhold til dets kommissorium

Lægemidlerne panobinostat (Farydak) og carfilzomib (Kyprolis) til behandling af kræft i knoglemarven blev den 1. marts 2016 vurderet af KRIS. Kyprolis blev anbefalet som standardbehandling på baggrund af overbevisende dokumentation og effekt. KRIS traf ikke en endelig beslutning om Farydak, da rådet havde et par spørgsmål til ansøger om bl.a. patientgruppen.

KRIS anbefalede også ibrutinib (Imbruvica) til behandling af Waldenströms Makroglobulinæmi, som er en sjælden type kræft i blod, lymfeknuder og knoglemarv til patienter, som tidligere har modtaget behandling, eller som ikke tåler kombinationen af kemo-immunbehandling, hvilket i dag er første tilbud til denne patientgruppe.

Lægemidlet blinatumomab (Blincyto) til behandling af akut lymfatisk leukæmi, en form for blodkræft, kunne KRIS ikke anbefale som standardbehandling. KRIS anerkender, at lægemidlet kan overvejes som forbehandling før en knoglemarvstransplantation.

KRIS kunne formelt set heller ikke anbefale lægemidlet Holoclar til behandling af forbrænding eller ætsningsskader på hornhindeoverflader, da anvendelsen af Holoclar er betinget af deltagelse i et protokolleret studie, og det ligger uden for KRIS’ kompetencer at tage stilling til det.
Lægemidlerne crizotinib (Xalkori) til behandling af en type lungekræft, samt cobimetinib (Cotellic) i kombination med vemurafenib (Zelboraf) til behandling af modermærkekræft, blev alle anbefalet af KRIS som standardbehandlinger. Det var dog en forudsætning for anbefalingen af Cotel-lic/Zelboraf, at behandlingen ikke anvendes efter behandling med dabrafe-nib (Tafinlar) i kombination med trametinib (Mekinist) – eller omvendt.
KRIS var umiddelbart positivt indstillet på at anbefale mepolizumab (Nuca-la) til behandling af en svær form for astma, men har anmodet ansøger om at besvare et par spørgsmål, inden at rådet kan træffe en endelig beslutning.

Sidst men ikke mindst behandlede KRIS en ansøgning om national ibrug-tagning af orkambi (Ivacraftor/Lumacaftor) som standardbehandling af cy-stisk fibrose. KRIS havde en række afklarende spørgsmål til lægemidlets effekt og patientgruppen, hvorfor rådet har inviteret ansøgeren til at deltage på sit næste møde.

Hvad angår KRIS’ afslag på Blincyto som standardbehandling, vil ansøgere og producenter få mulighed for at kommentere rådets beslutning.

Alle endelige beslutninger vil blive fremsendt til regionerne. Yderligere information om KRIS og rådets beslutninger er at finde på KRIS’ hjemme-side.