Gå til indhold

Flere skal interessere sig for naturvidenskab

Den nye rapport ’Sammen om naturvidenskab' konkluderer, at der er brug for en national strategi for at få unge generationer til at interessere sig for de naturvidenskabelige fag. Det er afgørende for væksten, lyder det fra næstformand Stephanie Lose.

Behovet for ingeniører og naturvidenskabeligt uddannede er stort. Derfor er det vigtigt at få unge til at interessere sig for netop de naturvidenskabelige fag. 

Fredag udkom rapporten ’Sammen om naturvidenskab”. Her har en strategigruppe med 33 organisationer og 11 eksperter –blandt andet Danske Regioner – offentliggjort 14 anbefalinger til en national naturvidenskabsstrategi.
Anbefalingerne glæder næstformand i Danske Regioner, Stephanie Lose.

- Det er afgørende for væksten og nye arbejdspladser, at vi får uddannet flere unge inden for lige præcis de naturvidenskabelige fag. Vi skal matche virksomhedernes behov for arbejdskraft i de forskellige dele af Danmark, siger hun og fortsætter:

- Derfor er det meget positivt, at anbefalingerne understreger, aten national naturvidenskabsstrategi også får en regional forankring.

Syddansk uddannelsesaftale er en inspirationskilde

Regionerne arbejder allerede sammen med gymnasierne om at bygge bro mellem ungdomsuddannelse og de videregående uddannelser og med at støtte udviklingen af den naturvidenskabelige undervisning.

Den nye rapport fremhæver Syddansk Uddannelsesaftale, hvorRegion Syddanmark står i spidsen for en aftale med uddannelsesinstitutioner, brancheorganisationer og kommuner. Sammen har man besluttet, at 20 procent flere på en ungdomsårgang skal gennemføre en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse i forhold til 2010.

- I Syddanmark har vi besluttet af arbejde for at udvikle regionen til en science-region, hvor vi satser på naturvidenskab lige fra folkeskolens mindste klasser til de videregående uddannelser. Det er nødvendigt, hvis fortsat skal have store virksomheder med behov for de kompetencer liggende i regionen, siger Stephanie Lose, som også er regionsrådsformand i Region Syddanmark.

En naturlig kobling til kommende teknologipagt

’Sammen om naturvidenskab’ anbefaler desuden, at en national strategi kobles til en kommende dansk teknologipagt med et fælles mål: Flere unge skal have en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse.
Og det er helt oplagt, mener Stephanie Lose.

- I regionerne mener vi, at man bør lave én overordnet national teknologipagt, der så føres ud i livet gennem fem regionalt pagter. På den måde skal pagten bygge på de erhvervsmæssige styrker rundt omkring i landet.

FAKTA: De 14 anbefalinger

Styrket og sammenhængende faglighed i uddannelseskæden

1. Styrket sammenhæng i uddannelseskæden
2. Nye elementer i grundskolens naturfag
3. Styrket sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser
4. Fornyelse af undervisningen på ungdomsuddannelserne
5. Opdaterede undervisningsmidler og –faciliteter
6. Styrket facilitering af samarbejde med eksterne aktører
7. Forsøg med et nyt, integreret naturfag i grundskolen på 1.-9. klassetrin

Kompetenceløft i samspil med naturfagsdidaktisk forskning

8. Styrket grunduddannelse af lærere og pædagogisk personale
9. Kompetenceløft af lærere og pædagogisk personale
10. Styrket samspil mellem naturfagsdidaktisk forskning og praksis

Forankring og koordinering af naturvidenskabsindsatserne

11. Nationale målsætninger og opfølgning på anbefalingerne
12. Kommunal forankring
13. Lokal forankring på institutioner
14. Tværkommunal og regional prioritering og facilitering

Læs mere: Den syddanske uddannelsesaftale (eksternt link) 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Maya Ryevad Lauritsen, konsulent
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
T: 3529 8271
M: 2976 8619
E: mrl@regioner.dk

Marie Tromborg Petterson, presserådgiver
Kommunikation
M: 2292 3859
E: mpe@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder