Gå til indhold

Ny aftale for praktiserende læger er strandet

I nye drøftelser op mod sommerferien er det ikke lykkedes at nå en aftale om ny overenskomst for landets praktiserende læger. Vi har strakt os meget langt på økonomien – faktisk ud over smertegrænsen – for at give borgere og læger bedre rammer, men PLO griber ikke muligheden, siger Anders Kühnau, forhandlingsleder for Danske Regioner.

Der bliver ingen ny overenskomst for landets praktiserende læger på denne side af sommerferien. Det står klart, efter at Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har meddelt Danske Regioner, at man ikke vil indgå en aftale inden for rammerne af det aftaleoplæg, som foreligger nu.

Overenskomstforhandlingerne brød sammen i slutningen af april efter seks måneders forhandlinger.  Særligt i den seneste måned har Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og PLO genoptaget drøftelserne, men uden resultat. Det ærgrer Anders Kühnau, forhandlingsleder for Danske Regioner og formand for RLTN.

- De praktiserende læger er en vigtig del af det danske sundhedsvæsen, så i regionerne var vi fuldstændig parate til igen at lægge flere penge og opgaver hos almen praksis. Det var vi, fordi vi på den måde kan hjælpe borgere og patienter endnu bedre. Vi regnede med, at PLO forstod, at nu skulle der slås til, så jeg er dybt skuffet over, at aftalen fortaber sig i det fjerne, siger Anders Kühnau.

Fair fordeling af pengene

RLTN har i forhandlingerne krævet, at de praktiserende læger honoreres ud fra et såkaldt differentieret basishonorar. Det vil sige, at en praktiserende læge, som har mange patienter med svære problemer og flere sygdomme, skal honoreres mere for det sammenlignet med en læge med ”lette” patienter. På den måde afspejler basisbetalingen i højere grad arbejdets karakter.

Den model ønsker PLO ikke. Formentlig fordi læger med de letteste patienter risikerer at tabe på ordningen efter nogle år med kompensation, selvom lægerne i løbet af de år har mulighed for at indrette deres virksomhed på de nye vilkår.

- Vi ønsker en mere fair fordeling af lønkronerne hos de praktiserende læger. Det handler også om at sikre en ordentlig lægedækning i hele landet. Vi er nødt til at tilbyde bedre vilkår for lægerne i områder med mange behandlingskrævende patienter. Mange ”tunge” patienter er altså både mere tidskrævende og komplicerede end mange ”lette” patienter. Det bør honoraret da afspejle, siger Anders Kühnau.

Andre patienter skal holde for

I april skiltes parterne på grund af uenighed om, hvor meget almen praksis skal være løftet i det tredje år af overenskomstperioden (2018-2020). I april var der forhandlinger i spændet 600-725 mio. kroner. RLTN har nu tilbudt PLO muligheden for at forhandle en aftale hjem inden for et spænd på 610-660 mio. kroner – det vil sige et økonomisk løft på 12-13 procent over tre år. Til sammenligning er der på det private arbejdsmarked indgået overenskomster i 2017 med løft på 6-7 procent over tre år.

- Ved sammenbruddet i april var det tydeligvis økonomien, som skilte os, og det er det desværre stadig. Fra regionernes side har vi endnu en gang tilbudt PLO flere penge, men når én part i en forhandling holder fast i helt urealistiske krav, er det umuligt at nå en aftale, siger Anders Kühnau og tilføjer:

- Vi er nødt til at sige, at det tilbud, vi har lagt på bordet, nu er væk igen. PLO må slå til, mens tid er, og de kan ikke bruge vores ekstraordinære tilbud som løftestang for at komme højere op. Den fest slutter nu. Vi kan jo ikke på hospitalerne fyre personale eller sige til kræftpatienterne, de alvorligt syge børn eller de svage ældre, at de ikke kan få den fornødne hjælp, fordi vi har brugt uforholdsmæssigt mange penge på de praktiserende læger.

Brug sommeren på at blive klar

De praktiserende læger må nu fortsætte arbejdet under de eksisterende økonomirammer, som Folketinget forlængede efter forhandlingssammenbruddet i april.

- Jeg vil kraftigt opfordre PLO til at genoverveje situationen i løbet af sommerferien. PLO skal vise, at de vil tilbage til forhandlingsbordet på et realistisk grundlag, og at de kan indgå en aftale. En aftale, som vil give borgerne en bedre almen praksis, og som vil give de svageste borgere og deres læger endnu bedre rammer.

 

Læs mere: Baggrundsnotat – den forkastede aftale (pdf)

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Signe Friberg Nielsen, forhandlingsdirektør
Direktion
T: 3529 8235
M: 4030 5788
E: sif@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Heino Knudsen,
Fmd. for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), regionsrådsformand
T
M 51 14 54 96
E heikn@regionsjaelland.dk
Billede af Heino Knudsen.
Læs mere

Relaterede nyheder

Brug for flere veje til hjælp i fremtidens nære sundhedsvæsen

Danske Regioners konference ”Sundhed for Alle 2023” finder sted i dag, d. 2/11. Emnet er, hvordan vi kan sikre et robust sundhedsvæsen med fokus på den almene praksis. 

Læs mere

Ny rapport lægger op til, at antallet af forskellige læge-honorarer skal markant ned

Både regionerne og de praktiserende læger tager godt imod Honorarstrukturrådets forslag til helt ny honorarmodel. Den skal forenkle og styrke samarbejdet på tværs af sundhedsvæsenet om at levere almen lægehjælp til befolkningen. Samtidig skal den få de praktiserende læger til at gøre mere for de patienter, som er mest syge.

Læs mere

Debat: Praktiserende læger skal tage større ansvar i sundhedsvæsenet

De praktiserende læger har en enestående mulighed for at have en finger på pulsen i forhold til vores alles helbred. Praktiserende læger har traditionelt spillet en afgørende rolle som fundament i vores sundhedsvæsen. Og den rolle bliver ikke mindre aktuel i fremtiden – hverken for den enkelte eller det samlede sundhedsvæsen.

Læs mere

Apotekerne skal kunne sætte borgerne på dosispakket medicin

For få dage siden indgik Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation en aftale om dosispakket medicin. Men i virkeligheden bør opgaven ligge hos apotekerne, mener Danske Regioner og PLO. De opfordrer nu Sundhedsministeriet til at se på, hvad der skal til for at styrke apotekernes rolle i forhold til at sætte borgerne på dosispakket medicin.

Læs mere