Regeringsudspil kan betyde, at hver tredje regionalbus stopper

-Det er chokerende, og på grænsen til det absurde. Sådan lyder meldingen fra Danske Regioner efter et spareforslag fra regeringen.
-Hvis forslaget gennemføres, vil det ramme den kollektive trafik i yderområderne. Det er stik imod regeringens eget ønske om at styrke Danmarks yderområder, siger Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner.

Regeringen lægger op til at spare 10 procent på det regionale udviklingsområde. Det svarer til næsten 80 mio. kroners besparelse hvert år fra 2019-21. Beløbet vil skulle findes på områder som kollektiv trafik og bekæmpelse af jordforurening.

Spareplanen fra regeringen og reaktionen fra Stephanie Lose falder forud for det næste forhandlingsmøde om regionernes økonomi i 2018. Regeringen og Danske regioner mødes torsdag den 1. juni i Finansministeriet.

Kollektiv trafik på landet er i fare

-Vi vil være nødt til at prioritere, og hvis vi finder pengene på bus-området, kommer det til at gå ud over en tredjedel af ruterne. Vi vil være nødt til at rette blikket mod de ruter ude på landet, hvor der er færrest passagerer, og det vil vi selvfølgelig meget nødigt. Regionerne vil ikke afvikle, men udvikle udkants- og vandkantsdanmark, siger Stephanie Lose.

-Hvad enten det går ud over kollektiv trafik eller grunde med jord, der er forurenet, så er det her et rigtig dårligt udspil, lyder det fra næstformanden for Danske Regioner.

Stor del af pengene er støtte til busser og tog

Finansminister Kristian Jensen skriver i et svar til Jyllands-Posten, at den kollektive trafik kun er ét af flere områder, der skal ses på, og at regeringen ikke har lagt sig fast på bestemte løsninger.

-Derfor er der ikke lagt op til, at pengene skal findes på busområdet, med mindre det er en løsning, som regionerne selv spiller ind med, hedder det i svaret til avisen.

Til det siger Stephanie Lose:

-Det klinger bare lidt hult. Regeringens udspil går ud på, at erhvervsområdet ikke er omfattet. Det er den øvrige pulje til regional udvikling, som regeringen vil spare på. Og her går stort set alle pengene til netop busser, lokale tog og jordforureningsområdet. Så det er umuligt ikke at ramme den kollektive trafik.

Læs mere: Notat fra Danske Regioner om konsekvenser af besparelses-udspil

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Henrik Severin Hansen, chefrådgiver
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
T: 3529 8257
M: 2115 2933
E: hsh@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
M: 4020 2057
E: tee@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Stephanie Lose (1)
Læs mere

Hvis du vil vide mere

Planloven skal også tage hensyn til miljø, natur og klima

Evalueringen af planloven er en kærkommen anledning til at se på, om man kan sikre en endnu bedre balance på tværs af by og land – og samtidig bidrage til at løse de klima- og biodiversitetsudfordringer, vi står overfor. Det skriver miljøudvalgsformand, Heino Knudsen.

Læs mere

Regionalt samarbejde skal sikre uddannelser og udvikling i hele landet

Her under corona-epidemien sidder mange unge derhjemme og tænker på deres uddannelsesmæssige fremtid. Hvilken retning skal de gå i, og hvor skal de begynde i skole efter sommerferien? En ny analyse viser, at netop de unges uddannelsesvalg har stor betydning for balancen i fremtidens Danmark, og derfor mener vi i Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier -Lederne, at ungdomsuddannelserne skal højt op på dagsordenen, så snart corona-krisen tillader det.

Læs mere

Flere end 9 ud af 10 unge kommer ind på deres foretrukne gymnasium

Over 92 pct. af de unge, der gerne vil starte på det almene gymnasium til sommer, har fået plads på deres foretrukne gymnasium. Det er lidt færre end sidste år, da regionerne i år har sat loft over optaget på flere gymnasier for at sikre en bedre elevfordeling.

Læs mere

Opfordring til Christiansborg: Brug trafikmillioner på de unge

Færre unge bruger busser og tog, mens flere tager bilen. Derfor foreslår Danske Regioner, at de knapt 100 mio. kroner til takstnedsættelser i Finanslovsaftalen for 2020 bliver brugt på at gøre ture med Rejsekortet billigere for unge mellem 16-24 år.

Læs mere