Gå til indhold

OK18: Desværre er lockout nødvendigt

Som konsekvens af at de faglige organisationer har bebudet strejker på afgørende områder i sundhedsvæsenet, varsler Danske Regioner nu lockout. Op imod 70.000 regionalt ansatte kan dermed blive berørt af en konflikt i regionerne.

"Strejkevarslerne har bragt os i en ulykkelig situation," siger Anders Kühnau, der er formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 

"Lad mig sige klart, at vi stadig tror og håber på en forhandlingsløsning, så Danmark ikke kastes ud i en konflikt. Men i den nuværende situation er vi tvunget til at varsle lockout," tilføjer Anders Kühnau.

Baggrunden er, at de faglige organisationer har varslet strejke på vitale områder på sygehusene, og varslerne rammer derfor meget bredt. Man har meget præcist udvalgt områder og faggruppe, sådan at hele sygehuse reelt lammes.

For eksempel er der varslet strejke for det personale, som skal sørge for, at hospitaler er rene og instrumenter er sterile. Uden de funktioner vil andre faggruppe være uvirksomme. På samme måde er anæstesilægerne medtaget af strejkevarslet, og uden bedøvelse kan kirurgerne ikke passe deres arbejde.

"Vi kan ikke forsvare at udbetale løn til grupper, som går uvirksomme rundt på afdelinger uden patienter. Det vil være uansvarligt overfor skatteyderne, der betaler. Og det er urimeligt overfor patienterne. Man skal huske, at opgaverne – f.eks. operationerne - jo ikke forsvinder, og at regionerne efter en eventuel konflikt skal lønne personale for at indhente de opgaver, som er blevet udskudt”, siger Anders Kühnau

Fortsat hjælp til alvorligt syge

Det præcise omfang af lockouten er ikke endelig fastlagt. Det er givet, at de største sygehuse rammes bredt af strejkevarslet og dermed også af lockouten. Et skøn ud af de foreløbige vurderinger er, at op imod 70.000 berøres af en konflikt - svarende til over halvdelen af de ansatte i regionerne. 

Undtaget fra lockouten er en række sårbare patientgrupper, herunder alle psykiatriske patienter. Samtidig vil regionerne nu gå i gang med at forhandle et nødberedskab, som skal sikre, at ingen patienter udsættes for livsfare. Det betyder, at akutte funktioner ikke rammes – herunder kræftbehandlingen.

"Vi vil ikke lade hverken trafikofre eller kræftpatienter i stikken. Der vil være personale, der tager hånd om alvorligt syge og tilskadekomne. Det håber jeg, at de faglige organisationer er enige med os i," lyder det fra Anders Kühnau.

En anden konsekvens af en konflikt er, at en del af de ikke-borgerrettede områder i regionernes rammes, - f.eks. det administrative område.

En lockout på regionernes område kan træde i kraft d. 10/4 2018

Foreløbig liste over hospitaler/områder, der kan blive berørt

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Herlev og Gentofte Hospital

Rigshospitalet og Rigshospitalet Glostrup

Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenheden Vest

Regionshospitalet Horsens

Regionshospitalet Randers

Aarhus Universitetshospital

Regionshospital Nordjylland

Aalborg Universitetshospital

Holbæk Sygehus

Sjællands Universitetshospital - Køge

Odense Universitetshospital

Sygehus Sønderjylland – Sønderborg

Friklinikken - Grindsted

Sygehus Lillebælt – Middelfart

Syddanske Vaskerier - Odense

Alle regionshuse

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Heino Knudsen,
Fmd. for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), regionsrådsformand
T
M 51 14 54 96
E heikn@regionsjaelland.dk
Billede af Heino Knudsen.
Relaterede nyheder

Hvis du vil vide mere