Gå til indhold

Overenskomstforhandlinger

Diabetikere og andre med fodproblemer får glæde af ny overenskomst for fodterapeuter

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fodterapeuter har indgået en ny overenskomst for de kommende tre år. Den kommer bl.a. diabetikere til gode med en fast bevilling til efteruddannelse i diabetes til fodterapeuter og flere projekter, der skal øge tilgængeligheden og sammenhængen i det nære sundhedsvæsen.

Et sår på foden er for de fleste danskere noget forbigående, men for diabetikere risikerer såret i visse tilfælde at føre til amputation, hvis ikke det bliver behandlet af fx en fodterapeut. Nu er der aftalt fast finansiering af efteruddannelse i diabetes til fodterapeuter i forbindelse med en ny overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Danske Fodterapeuter. Overenskomsten rummer også en stribe andre tiltag. 

Blandt andet fokuseres der i den nye aftale på forebyggelsen og behandlingen af diabetiske fodsår. Konkret sker det ved, at parterne afsætter en pulje til understøttelse af, at der i regionerne gennemføres projekter, som styrker fodterapeuters rolle i forhold til behandling af sår på fødderne og forebyggelse af amputationer. Derudover er parterne enige om, at der i perioden skal udvikles nationale indikatorer for kvaliteten i fodterapipraksis.

Bo Libergren, næstformand for RLTN, glæder sig over potentialerne ved den nye overenskomst:

”Overenskomsten er et rigtigt godt skridt på vejen mod en styrket indsats i forhold til forebyggelse i det nære sundhedsvæsen, så patienterne hurtigt får den rette behandling. Det er vigtigt både for det enkelte menneske, og det kan sikre større sammenhæng i sundhedsvæsnet”, siger han og tilføjer:

”Fodterapeuter spiller en stor rolle for forebyggelse og behandling af diabetes, som er en af de store kroniske sygdomme i Danmark. Derfor er jeg rigtigt glad for, at vi har en aftale, som peger fremad og understøtter flere konkrete projekter til gavn for diabetikere”. 

Cille Holse, formand for Danske Fodterapeuter synes, at aftalen er rigtig godt nyt for fodsundheden i Danmark: 

”Jeg er meget tilfreds med, at vi er blevet enige om at sikre, at der er økonomi til at forebygge fodsår og amputationer hos det stigende antal af danskere, der får diabetes. Jeg er også meget begejstret for, at aftalen styrker fodterapeuters rolle i sårbehandlingen af mennesker med diabetes, og at fodterapeuter får en permanent efteruddannelse i diabetes.  

”Endelig ser jeg det som et nybrud, at patienter nu får direkte adgang til at få behandlet nedgroede negle hos fodterapeuter, hvilket vil bidrage til at nedsætte forbruget af antibiotika og antallet af negleoperationer”. 

Overenskomst mellem RLTN og Danske Fodterapeuter

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Fakta om

Ny overenskomst mellem Danske Fodterapeuter og RLTN

Overenskomsten har en samlet økonomisk ramme på 173,93 mio. kr. Cirka 90 procent af udgifterne går til behandling af diabetikere.

Den nye aftale sikrer fast finansiering af en diabetesefteruddannelse, der styrker kompetencerne inden for behandling af diabetikere.

 Desuden forpligter fodterapeuter sig fremadrettet til at deltage i kvalitetsnetværk og udvikling af nationale indikatorer på området.
Aftalen omfatter de ca. 1100 fodterapeuter, der har tilsluttet sig overenskomsten mellem RLTN og Danske Fodterapeuter.

Relaterede nyheder

Læs mere

Overenskomster for det regionale arbejdsmarked er stemt hjem

Afstemningen om OK24 er afsluttet for 150.000 regionalt ansatte, og resultatet er et klart ja. Dermed træder de nye overenskomster i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024. Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), glæder sig over opbakningen til de indgåede aftaler.

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Kronik: I en nær fremtid

Hvad har H.C. Andersen og det danske sygehusvæsen til fælles? Jo, de nyder begge stor opmærksomhed og anerkendelse uden for landets grænser.

Læs mere

Danske Regioner: Bedre lægedækning for de mest syge danskere er muligt med ny patientfordeling i almen praksis

Det skal være mere attraktivt at være praktiserende læge i de områder, hvor behovet hos borgerne er størst.  Det er det ofte i områderne længst væk fra de største byer, og derfor skal læger her have færre patienter for at sikre bedre forebyggelse og behandling af fx kroniske sygdomme. Omvendt bør læger med de mest raske patienter have et højere patientantal. Det mener Danske Regioner, der snart forhandler ny overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation. 

Læs mere