Gå til indhold

Vi bliver boende i den region, hvor vi tager vores uddannelse

Langt de fleste dimittender fra de videregående uddannelser bliver boende i den region, de er uddannet i, viser ny analyse fra Danske Regioner. Derfor skal der være gode uddannelsesmuligheder i hele landet, siger næstformand Stephanie Lose.

Dimittender fra de videregående uddannelser bosætter sig i høj grad i den region, hvorfra de er uddannet. To år efter endt uddannelse er 72 procent af dimittenderne fra erhvervsakademierne, 78 procent fra professionshøjskolerne og 68 procent fra universiteterne nemlig stadig bosat i den region, de er uddannet i. Det viser en ny analyse fra Danske Regioner på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

- Hvis vi ønsker et Danmark i balance, er der hårdt brug for at kunne fastholde unge i alle dele af Danmark og for at kunne forsyne virksomheder i hele landet med de kompetencer, de har brug for. Analysen bekræfter, at det er helt afgørende med et stærkt regionalt tilrettelagt udbud af uddannelser, siger Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner, og tilføjer:

- I hver region har virksomhederne nogle særlige erhvervsmæssige styrker og potentialer - fx det maritime erhverv i Nordjylland og life science i Hovedstaden - og det betyder, at de også har behov for medarbejdere med forskellige kompetencer. Derfor arbejder hver region tæt sammen med det regionale erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommuner i regionale partnerskaber om regional kompetenceforsyning.

Partnerskaberne har blandt andet understøttet Center for Industriel Elektronik på Als, hvor Region Syddanmark sammen med Danfoss, Linak, Sønderborg Kommune og Syddansk Universitet vil etablere en elektroingeniøruddannelse og et forskningsmiljø af international kaliber. Og Knowledge Hub Zealand, hvor Region Sjælland sammen med Novo Nordisk, Kalundborg Kommune og regionens uddannelsesinstitutioner har fået en ingeniøruddannelse op at stå.

- I regionerne og de regionale vækstfora tænker vi det regionale udbud af uddannelser sammen med virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Vi investerer derfor en fjerdedel af vores midler i indsatser målrettet kvalificeret arbejdskraft og regional kompetenceforsyning, siger Stephanie Lose.

Om analysen

Danske Regioner har på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik lavet en analyse af, hvor dimittender i år 2014 og 2015 fra hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter er bosat pr. 1. januar 2017 (dvs. to eller tre år efter endt uddannelse).

Bosætningen er opgjort efter, om dimittenden er bosat i hhv. samme kommune som uddannelsesinstitutionen, samme region som uddannelsesinstitutionen, en af de fire øvrige regioner eller udlands mm. Bosætningen er opgjort på filialniveau for hver institution (fx er bosætningen opgjort for hver af de seks sjællandske filialer, som Professionshøjskolen Absalon har).

Læs mere:

kontakt

Hvis du vil vide mere

Maya Ryevad Lauritsen, konsulent
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
T: 3529 8271 
M: 2976 8619 
E: mrl@regioner.dk

Morten Christensen, pressekontakt
Kommunikation
M: 3069 1917
E: moc@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere