Gå til indhold

Ét fælles nummer i hele landet hvis du er akut syg

Regionerne opretter nu et fælles landsdækkende akutnummer, der skal erstatte de mange forskellige telefonnumre i dag. Det skal være nemmere at komme igennem til de rigtige, hvis man er akut syg – og derfor skal nummeret været det samme i hele landet.

Ring 113, når du har akut brug for hjælp – uanset om du er hjemme hos dig selv eller på tur i den anden ende af landet. Regionerne vil oprette ét landsdækkende og døgnåbent telefonnummer, som alle borgere og pårørende kan kontakte ved akut sygdom eller skade.

- I dag er der mange forskellige numre, man skal huske. Og det er let at blive i tvivl om, hvilket der er det rigtige, når man står og har brug for hjælp fra sundhedsvæsenet. Særligt hvis man så befinder sig et andet sted i landet, hvor tingene måske er struktureret helt anderledes, og numrene er nogle andre, end man er vant til. Fremover skal man kun huske ét nummer, siger Ulla Astman, næstformand i Danske Regioner.

En indgang til det hele

Når du som borger har akut brug for hjælp til sygdom eller skade og ringer 113, vil du blive guidet gennem til det tilbud, som er det rigtige for dig. Uanset om det er hjælp fra psykiatri-, kiropraktor- eller tandlægevagten eller måske en akutmodtagelse, så skal nummer 113 være indgangen i hele landet, foreslår regionerne.

- Det skal være trygt at være borger i Danmark, og ingen må være i tvivl om, hvordan de får hjælp, hvis de er blevet akut syge. Vi skal skabe mere tryghed og gøre det nemmere gennem et fælles døgnåbent telefonnummer, siger Ulla Astman.

Det vil stadig være muligt at ringe direkte til sin egen læge – akkurat som i dag. I lægernes åbningstid er 113 således et supplement.

Samarbejde på tværs

I første omgang vil 113 alene kunne visitere til regionernes akuttilbud. Men på sigt ønsker Danske Regioner, at 113 også skal kunne visitere til akutte kommunale indsatser som fx besøg af det kommunale akutteam, der måske kan forebygge en genindlæggelse eller en tid hos egen læge den næste dag.

- På sigt har vi et ønske om at 113 også skal skabe sammenhæng mellem de akutte sundhedstilbud på tværs af sektorerne. Det skal ikke være den enkelte patient eller pårørendes opgave at hitte ud af, hvilken slags hjælp de præcis har brug for. Det ansvar skal sundhedsvæsenet påtage sig, siger Ulla Astman.

fakta om 113

Spørgsmål og svar

Når man i fremtiden ringer 113, viderestilles man automatisk til den region, som man befinder sig i.

Ligesom i dag kommer man til at tale med en sygeplejerske eller en læge, som kan rådgive om, hvad man skal gøre. Samtidig kan man blive omstillet til regionens øvrige akutte sundhedstilbud så som psykiatri- og tandpinevagt.

Som borger vil man møde samme sundhedsfaglige tilbud, som man allerede gør i dag i sin region. Men der vil være én indgang til alle regionens akuttilbud, så man kun skal henvende sig ét sted og huske ét nummer.

Nummeret vil være åbent hele døgnet. Men i dagtimerne er det fortsat egen læge, der er ansvarlig for akut opstået sygdom. Så rådet til borgerne er, at man kun skal ringe 113 om dagen, hvis man er kommet til skade. Så vil man kunne få en tid til en akutmodtagelse eller skadeklinik, hvis man har brug for det.

I aften- og nattetimerne vil 113 være indgangen til hele regionens akutte sundhedsvæsen, uanset om man er blevet akut syg eller er kommet til skade. I livstruende situationer skal der dog fortsat ringes 112.

Vores vision er, at 113 på sigt skal kunne visitere til alle akutte tilbud på tværs af sektorer, så borgeren får det rette tilbud første gang, og at de kørende tilbud som ambulancer, udgående psykiatriske tilbud og kommunale akutteams arbejder sammen og bruges til netop det, de er bedst til. Det giver mest sundhed for pengene i et samlet akutvæsen.

I dag er der mange forskellige telefonnumre at ringe til, hvis man bliver akut syg eller kommer til skade i aften- eller nattetimerne. Som borger skal man selv vurdere om det er lægevagten, tandlægevagten, kiropraktorvagten, den psykiatriske skadestue eller et kommunalt tilbud, man har brug. Og hvis man besøger familien et andet sted i landet, så er der andre telefonnumre til de lokale tilbud.

I dag har vi 112 til livstruende situationer. Det ligger på rygraden hos alle. Det samme skal vi have for akutte sygdomme og skader – selvom de ikke er livstruende. Med ét nummer bliver det nemmere for borgerne at få den rette hjælp, uanset hvor man er henne i landet.

Der er altså ikke tale om et nyt call-center, men en samling af de akutte telefonnumre vi i dag har her i landet. Hvordan man får akuthjælp skal ligge på rygraden af alle. 

Vi går i gang nu, men det er for tidligt at sætte en konkret dato på. Først og fremmest skal telefonnummeret oprettes, og vi skal have noget teknik på plads. Dernæst ligger der en opgave i at sikre, at alle regioner har en organisering, der kan håndtere opkaldene døgnet rundet.

Vi ser en løsning for os, hvor borgerne automatisk viderestilles til den region, som borgeren fysisk befinder sig i. Hver region kan altså organisere betjeningen af nummeret, som det passer bedst til de lokale behov og muligheder.

Visionen om, at 113 skal kunne visitere til alle akutte tilbud på tværs af sektorer, er ikke noget, som vi bare kan rulle ud i morgen. Det kræver et tæt samarbejde med kommunerne – og det kræver, at kommunerne opruster og ensarter deres akutte tilbud.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere