Gå til indhold

Hæv cigaretprisen til 80 kroner

Alarmerende tal om unges rygevaner får Danske Regioner til at melde klart ud: Sæt cigaretprisen op til 80 kroner per pakke. - Det truer folkesundheden, at 40 unge hver dag begynder at ryge. Alt peger på, at en markant prisforhøjelse er nøglen til at spare tusinder af liv og milliarder af kroner, siger formand i Danske Regioner, Stephanie Lose.

For første gang går Danske Regioner ud og sætter et konkret tal på, hvad en cigaretpakke skal koste. Baggrunden er, at der over en femårig periode er sket en stigning i antallet af unge rygere, så 28,5 procent af de 16-24 årige ryger dagligt eller lejlighedsvis. Samtidigt stiger presset på sundhedsvæsenet i de kommende år.

Norsk prisstigning knækkede kurven

- Hvert år dør 13.600 danskere af røg, og derfor er det skræmmende tal, at over hver fjerde unge dansker ryger hver dag eller lejlighedsvist. Der er brug for national lovgivning nu. En cigaretpakke skal koste 80 kroner, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Prisen på cigaretter har allerstørst betydning for, om unge begynder at ryge, og selv én daglig cigaret øger risikoen for alvorlig sygdom. Kigger man mod Norge, har en prisstigning til 90 kroner fået andelen af unge dagligrygere til at falde drastisk. Før prisen begyndte at stige i 1990 røg 29 procent af de 16-24-årige nordmænd hver dag, mens tallet i 2017 var faldet til 3 procent. Og Vidensrådet for Forebyggelse anbefaler netop en prisstigning til 80-90 kroner per pakke.

- Både forskningen og erfaringer fra udlandet taler for en markant prisstigning på cigaretpakkeprisen som den mest betydningsfulde faktor til at vende udviklingen. Vi ved, at det virker, hvis vi én gang for alle vil gøre op med den største trussel mod et langt og godt liv fri af alvorlig sygdom. Undlader politikerne at handle nu, vil et i forvejen presset sundhedsvæsenet stå tilbage med en milliardregning om nogle år, siger Stephanie Lose.

Nationalt forebyggelsesprogram

Tiltaget skal gå hånd i hånd med, at tobakken skal væk fra hylderne, neutrale pakker og en række andre forebyggende tiltag som røgfri uddannelsesinstitutioner.
I andre lande har man set en stigning i afgiftsprovenuet samtidig med, at man har hævet prisen på cigaretterne - penge der skal gavne folkesundheden, mener Danske Regioner.

- De ekstra penge i statskassen bør investeres i et nationalt forebyggelsesprogram, så færre danskere blive syge og kommer på hospitalet, siger Stephanie Lose.

Danske Regioner foreslår et forebyggelsesprogram, hvor der også sikres et særligt fokus på børn og unge, og som bygger på alliancer med civilsamfundet.

Enhedslistens medlem af bestyrelsen har taget forbehold for, at prisen på en pakke cigaretter sættes op til 80 kr., fordi det ifølge partiet vil have en skæv social effekt.

Fakta: Selv én daglig cigaret er skadelig

Fem facts om rygning

  • Hver dag starter 40 unge danskere med at ryge. Prisen på cigaretter har allerstørst betydning for, om unge begynder at ryge, og jo tidligere man begynder, jo større er sandsynligheden for, at man fortsætter med at ryge.

  • Man behøver ikke ryge meget, før risikoen for alvorlig sygdom stiger. Bare én cigaret om dagen øger risikoen for hjertekarsygdomme eller blodprop i hjernen med 65 procent.

  • Rygning er den enkeltstående risikofaktor, som koster flest liv og medfører mest sygdom som kræft, hjertekarsygdomme og blodpropper i hjertet.

  • Hvert år dør 13.600 danskere, fordi de har røget.

  • I 2013 kostede rygning samfundet 10 milliarder mere til behandling og pleje og 34 milliarder ekstra i tabt produktion sat overfor samfundsudgifterne på disse områder for mennesker, der ikke ryger. 

 

Find hele Danske Regioners udspil om børn og unges sundhed her.

Kontakt

Læs mere

Helene Skude Jensen, seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8275
M: 3029 1474
E: hsj@regioner.dk

Anne Mette Ehlers, presserådgiver
Kommunikation
M: 9116 7399
E: ame@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Ny sundhedsmåling peger på behov for forebyggelse

- Vi havde håbet på et bedre resultat, men den nye undersøgelse af, hvordan danskerne opfatter deres sundhedstilstand, er nedslående. Den viser, at vi må intensivere forebyggelse af sygdom og mental mistrivsel, siger sundhedsudvalgsformand Karin Friis Bach fra Danske Regioner.

Læs mere

Kronik: Vi bliver ikke lige sunde af at gøre lige meget for alle

Selvom vi bryster os af at være et lige land, vokser uligheden i sundhed. Kræftens Bekæmpelse, KL og Danske Regioner kommer derfor nu med 6 anbefalinger til regeringen for at fremme mere lighed og sundhed for alle.

Læs mere

Alliance til regering: 6 anbefalinger til mindre social ulighed i sundhed

I dag afslutter Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed sit arbejde. Ved en stor konference på Christiansborg afleverer partnere bag alliancen seks konkrete anbefalinger til regeringen, der skal gøre noget ved den stigende ulighed i sundhed.

Læs mere

Ny overvågningsmodel og andre genopretnings-initiativer skal styrke kræftområdet

Alle initiativer i regeringens genopretningsplan for kræftområdet er nu igangsat, og der følges samtidig op på kræftinitiativer i regeringens Sundhedspakke. En forstærket overvågningsmodel skal sikre, at man undgår mørketal ift. overskridelser af de maksimale ventetider, og at der hurtigt kan reageres på kapacitetsudfordringer. Også en styrket patientrådgivning og en specialenhed med fokus på livstruende sygdomme skal implementeres.

Læs mere