Gå til indhold

Nytårshilsen fra Stephanie Lose

Vi vil fortsætte vores kamp for at forandre, forbedre og udvikle det danske sundhedsvæsen og skabe mere regional udvikling, lyder det i nytårshilsnen fra formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Af Stephanie Lose, formand, Danske Regioner. Bragt i Politiken Sundhed, 30. december 2019 og på Danske Regioners Facebook-side nytårsaften 2019.

I aften ringer rådhusklokkerne nytåret ind! Nu vender vi bladet til et nyt år. 

Har du som patient eller pårørende været i kontakt med sundhedsvæsenet i 2019, håber jeg, at du har oplevet et trygt forløb. Et forløb, hvor du har været med i beslutninger om din behandling og følt dig i gode hænder hele vejen.

I regionerne banker vores hjerter for det danske sundhedsvæsen. Og efter en lang og opslidende debat om regionernes fremtid kan vi nu sige: Det bliver vores hjerter ved med! Tidligere på året slog den nye regering fast, at det regionale folkestyre med et lokalt demokrati, hvor lokale regionsrådspolitikere står til ansvar, er den rette model for Danmark og vores sundhedsvæsen. Demokrati gik ikke af mode i 2019. Og tak til alle jer, der bakkede os op!
Men sundhed er ikke kun vigtigt for os i regionerne. Det er vigtigt for os alle. Sundhed er fundamentet for, at vi kan leve gode og lange liv. Vi har alle et ansvar for vores egen sundhed. Men bliver vi syge, skal vi kunne stole på, at vores fælles sundhedsvæsen er der for os og griber os, når vi har brug for hjælp.

Det danske sundhedsvæsen er faktisk blandt Europas bedste sundhedsvæsener. Ventetider til planlagte operationer og ventetid i psykiatrien er nedbragt. Danmark er rollemodel for digitale sundhedsløsninger. Flere overlever kræft og hjertesygdomme.

Patienttilfredsheden i landets akutmodtagelser, i psykiatrien og i somatikken er flot. Skal vi ikke tillade os at være lidt stolte her på årets sidste dag?
Her tænker jeg ikke mindst på alle vores dygtige medarbejdere, som hver eneste dag året rundt - også på en dag som i dag - yder en kæmpe indsats. Nogle gange under svære betingelser.

I er de mange hænder, der bærer et godt dansk sundhedsvæsen. Og I gør det sammen med rigtig mange andre, f.eks. de praktiserende læger, praktiserende speciallæger og dygtige medarbejdere i kommunerne.

Men vi skal også sætte os nye mål. Vi skal hele tiden arbejde for at tilbyde alle en god behandling i rette tid hos lægen, på hospitalet eller i de kommunale tilbud.

Vi kommer i det kommende år i regionerne blandt andet til at arbejde med at ansætte flere medarbejdere og sikre de rette kompetencer til de rette opgaver, med at løfte psykiatrien og sikre en bedre lægedækning. Og så skal der være bedre sammenhæng. Ikke mindst for dem, som har det allerstørst behov for sammenhængende forløb. Det ser jeg som en af de vigtigste opgaver i de kommende år!

I øvrigt sammen med kampen for mere lighed i sundhed: Vi skal gøre op med, at chancerne for et godt og langt liv er bestemt, allerede før du bliver født. Derfor har vi sammen med andre stærke kræfter dannet en alliance mod ulighed i sundhed. For opgaven kræver samarbejde og vilje til at løfte i flok!

Og så starter alting med forebyggelse. I de kommende år vil vi gøre mere for at forebygge, at mange bliver overvægtige, har det psykisk dårligt eller begynder at ryge. Netop i dag er jeg stolt af at kunne sige, at alle regionale arbejdspladser med 140.000 medarbejdere i det nye år er røgfri. Tak til alle jer, der har kæmpet sammen med os for en røgfri fremtid.

Jeg har talt om sundhed. Regionerne binder Danmark sammen og løfter vigtige regionale opgaver. Vi driver hospitaler, kører ambulancer og driver sociale institutioner, men er vi også med til at sikre, at busser og tog kører, at vores grundvand er rent, der er grus til byggeriet, og at der i land og by er gode uddannelsestilbud.

Alle regionernes medarbejdere er vigtige. Dem i front og de mange bagved. Tak for jeres dedikerede indsats i året, der er gået!

I det kommende år vil vi gerne bidrage endnu mere til Danmarks grønne omstilling: ved at skabe samarbejder om klimatilpasninger og CO2-reduktioner og ved at skrue op for den grønne omstilling i vores egne organisationer med blandt andet mere grøn energi og højere genanvendelse af affald på hospitalerne.

I dag er årets sidste dag. Så derfor: Tak til alle vores mange samarbejdspartnerne i året, der er gået. Tak for medspil såvel som modspil - I er med til at gøre os bedre til at løse vores opgaver.
I det kommende år vil vi fortsætte vores kamp for at forandre, forbedre og udvikle det danske sundhedsvæsen og skabe mere regional udvikling til gavn for Danmark og alle danskerne.
Og så til allersidst - når vi nu har ansvaret for hospitalerne: Vores dygtige medarbejdere er klar til at tage imod jer i aften, hvis I får brug for hjælp. Men allerhelst vil de faktisk ikke se jer - så pas nu på jer selv og hinanden i aften og i det nye år. Husk nu de beskyttelsesbriller! Og rigtig godt nytår!

 

Portræt af Stephanie Lose
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Anne Mette Ehlers, Presserådgiver
Kommunikation
M: 9116 7399
E: ame@regioner.dk

Adam Wolf, Administrerende direktør
Direktion
T: 3529 8265
M: 2024 2220
E: awo@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder