Gå til indhold

kræftbehandling

Regionerne vil sikre kvaliteten i brystkræftundersøgelser i hele landet

Sagen om mangelfulde brystkræftundersøgelser for kvinder i tre regioner får regionerne i fællesskab til at handle. Arbejdet med ensretning af tolkningen af retningslinjerne er derfor sat i gang fredag.

Allerede i starten af næste uge mødes Danske Regioner med Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen og de faglige grupper på brystkræftområdet for at sikre, der fremover ikke er nogen som helst tvivl om fortolkningen af retningslinjerne på området. For retningslinjerne for diagnostik og behandling af brystkræft skal selvfølgelig tolkes korrekt.

- Patienterne skal kunne have tillid til, at de får den rette undersøgelse og behandling. Hvis de ikke får det, uanset årsag, er det ikke godt nok. Derfor er det heller ikke godt nok, at der ikke har været den samme tolkning af de faglige retningslinjer på de forskellige afdelinger i de fem regioner. Og jeg er ked af, at nogle kvinder har fået mangelfulde undersøgelser. Det er derfor vi gør noget, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner, og fortsætter:

- Og nu hvor det står klart, at en del af problemet handler om tolkningen af retningslinjerne, er det vigtigt at få taget fat på det konkrete problem. Det er meget vigtigt for os hurtigt at få rettet op og handlet på det her. Vi vil straks gå i gang med at sikre, at retningslinjerne forstås rigtigt og ensartet, så usikkerheden for den enkelte patient mindskes, og så der skabes enighed om praksis mellem alle afdelinger.

Foruden brystkræftområdet vil man i samme ombæring også se på, om der er fortolkningsusikkerheder inden for andre kræftområder, så vi ikke kommer i denne situation igen.

Fredag den 24. maj drøftede sundhedsdirektørerne fra de fem regioner sagen.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Natacha Jensen, konsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8151
M: 4020 1987
E: nje@regioner.dk

Marie Tromborg Petterson, presserådgiver
Kommunikation
M: 2292 3859
E: mpe@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere