Gå til indhold

Miljø

Drikkevand og sundhed skal prioriteres i økonomiaftale

Opgaven med at håndtere forureninger, som kan skade danskernes drikkevand og sundhed, vokser og haster. Det har vi senest set med fundet af PFOS ved Korsør. Regionerne ønsker derfor 100 mio. kr. mere om året til at finde og rense op efter jordforureninger ved årets økonomiforhandlinger.

Af Heino Knudsen, formand for Udvalget for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner. Bragt i Altinget den 1. juni 2021.

Listen over mulige forureninger, som kan påvirke borgernes drikkevand og sundhed, vokser hele tiden.

Den aktuelle sag fra Korsør, hvor det giftige PFOS-stof truer med at skade menneskers sundhed, illustrerer det meget godt: Vi bliver hele tiden klogere på stoffer, som tidligere er anvendt, og ofte viser det sig, at de har været mere udbredte og er mere giftige, end man oprindeligt troede.

I mange tilfælde er det regionernes opgave at kortlægge, undersøge og rense op efter de forskellige forureninger – og det er en opgave, der både vokser og haster.

Tiden er derfor kommet til at investere mere i at løse den. Derfor beder Danske Regioner nu om 100 mio. kr. ekstra om året til jordforureningsopgaven ved de igangværende økonomiforhandlinger med regeringen.

Mobile stoffer skal standses

Med udgangen af 2020 havde regionerne kendskab til 38.445 grunde overalt i landet, som er eller kan være forurenede. Og regionerne prioriterer hver dag benhårdt i budgettet for at håndtere de forureninger, som potentielt kan skade mest, så vi kan sikre mest drikkevand og sundhed for pengene.

Men som nævnt kommer der løbende nye forureninger til. Og mange steder haster det med at rense op. Forureningerne er nemlig ofte mobile og bliver ikke liggende i jorden. For hvert år der går, siver stofferne ned gennem jordlagene og hen imod vandværkernes boringer.

Aktuelt ved vi, at der er konstateret pesticider i hele 45 pct. af vandværkernes drikkevandsboringer, og det må og skal vi have styr på. Ligesom vi skal kunne tage hånd om de nye forureninger, som hele tiden dukker op. Det kræver, at regionerne får ressourcer nok til at håndtere opgaven fremover.

Derfor er vores holdning klar: Vi ønsker, at der afsættes flere penge til at undersøge og rense op efter de mange tusinde forureninger rundt omkring i landet ved de igangværende økonomiforhandlinger. Det håber vi, at regeringen også kan se – og at vi derfor meget snart lander en aftale, hvor drikkevand og sundhed får et markant løft i næste års budget.

Fakta

  • Regionerne har med udgangen af 2020 kendskab til 38.445 grunde, som er eller kan være forurenede.
  • Der skal gennemføres en indsats på knap halvdelen af disse forureninger, fordi de udgør en risiko.
  • Regionerne har i 2020 brugt 441 mio. kr. på indsatsen over for jordforurening. Heraf cirka to tredjedele på at beskytte grundvandet.
  • Folketinget bevilgede sidste år 630 mio. kr. til oprensning af generationsforureningerne, nogle af Danmarks største og mest komplekse forureninger. De mange tusind mindre forureninger, som kan true grundvandet og menneskers sundhed, er ikke omfattet af denne indsats, men skal løftes som en del af regionernes øvrige indsats på jordforureningsområdet. Det er den indsats, som regionerne nu ønsker at styrke.
Relaterede nyheder

Læs mere

Danske Regioner ønsker styringsredskaber og medicingaranti for at sikre sundhedsvæsenets økonomi mod medicinudgifter på himmelflugt

Udgifterne til tilskudsmedicin steg med 1,4 milliarder kroner i 2023, og de stigende udgifter har store konsekvenser for regionernes samlede økonomi. Flere styringsredskaber og en medicingaranti kan sikre, at store udgiftsstigninger ikke slår bunden ud af sundhedsvæsenet.

Læs mere

Debat: Skalering skal sikre, at dansk sundhedsinnovation når sit fulde potentiale

Hvordan gør vi innovation til en kerneopgave i sundhedsvæsenet? Det spørgsmål tager konferencen 'Sund Skalering' d. 12. marts blandt andet fat på. Adam Wolf m.fl. skriver i anledning af konferencen et debatindlæg om vigtigheden af skalering af dansk sundhedsinnovation.

Læs mere

Over halvdelen af drikkevandsboringerne i Danmark er forurenet

Forureningen af det danske drikkevand har nået et kritisk punkt. Hvis der også skal være rent drikkevand til vores børn, skal der gøres noget nu, advarer Danske Regioner i et nyt udspil. I udspillet efterlyses der blandt andet, at der laves et samlet overblik over vores grundvand.

Læs mere

Kronik: Vi skal ruste sundhedsvæsenet til fremtiden med et nationalt center for sundhedsinnovation

I fremtiden vil færre medarbejdere skulle behandle flere patienter med stigende behov. Derfor har vi brug for flere løsninger, der frigør arbejdskraft til at løse sundsvæsenets kerneopgaver. Og vi har brug for en effektiv skalering af de løsninger, der virker.

Læs mere