Gå til indhold

Regeringens sundhedsreform er et vigtigt skridt for folkesundheden

Regeringens forslag til en sundhedsreform har et stort fokus på at forebygge sygdom og mistrivsel hos danskerne. Det er meget glædeligt både for den enkelte dansker og for samfundet at sygdom forebygges, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Mindre alkohol. Mindre nikotin. Mere bevægelse og trivsel. Der er mange elementer i regeringens udspil til en sundhedsreform, der har til formål at forebygge, at danskere bliver syge. Flere af elementerne har Danske Regioner selv foreslået tidligere, og derfor falder regeringens fokus på forebyggelse også i god jord.

- Det er rigtig godt, at regeringen med sundhedsreformen sætter forebyggelse højt på den politiske dagsorden. For vi er nødt til at leve sundere og forebygge sygdom hos danskerne – både at hensyn til, at man som borger fortjener at leve et langt og raskt liv, men også fordi det er et vigtigt element for at få sundhedsvæsenet til at hænge sammen i fremtiden, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Forebyggelse er en vigtig del af den omstilling, som sundhedsvæsenet står overfor. En omstilling der er nødvendig for, at sundhedsvæsenet også i fremtiden kan tilbyde behandling i verdensklasse. Men det kræver investeringer på et helt andet niveau, end der er lagt op til i regeringens udspil til en sundhedsreform:

- Det er en kæmpe opgave at omstille sundhedsvæsenet, så det er fremtidssikret. Vi håber, at regeringen og Folketinget er opmærksomme på, at der skal investeres massivt i at fremtidssikre sundhedsvæsenet. Det gælder både investeringer i ny teknologi og investeringer i at løfte kvaliteten og kompetencerne i det nære sundhedsvæsen. Ellers vil vores sundhedsvæsen ikke kunne følge med i hverken udvikling af ny behandling eller behovet for behandling, siger Stephanie Lose.

National kvalitetsplan 

Regeringens udspil til en sundhedsreform har også andre gode elementer end forebyggelse. Det drejer sig bl.a. om forslaget om en national kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen, som Danske Regioner også tidligere har foreslået sammen med KL. Den skal blandt andet sørge for, at man som borger kan være sikker på, at den behandling, rehabilitering og forebyggelse, som foregår udenfor sygehusene, har samme høje standard i hele landet.

- En national kvalitetsplan er vigtig, fordi vi har et sundhedsvæsen, der er afhængig af indsatsen i alle sektorer, når sygdom og indlæggelser skal forebygges. Derfor er det glædeligt, at regeringen med udspillet til en sundhedsreform tager fat på opgaven med at sikre en høj og ensartet kvalitet uanset hvor i sundhedsvæsenet borgerne befinder sig. Vi synes, arbejdet med tilblivelsen af en kvalitetsplan haster, siger Stephanie Lose, der også gerne havde set forslaget til en kvalitetsplan favne bredere:

- Hvis en kvalitetsplan rigtig skal gøre en forskel, så mener jeg, at den også skal sørge for ensartede standarder på nogle af de opgaver, som kommunerne allerede i dag har på sundhedsområdet. Jeg tænker især på ældreområdet og i forbindelse med mennesker med psykisk sygdom.

Aldersgrænser for alkohol og nikotin

Som en central del af forebyggelsestemaet i udspillet vil regeringen med sætte grænser for både brug af alkohol og nikotin blandt unge.

I 2018 var alkohol årsag til at 1722 unge mellem 15 og 24 år måtte på hospitalet. Halvdelen af alle unge mener, at de drikker for meget, men har svært ved at lade være, når omgangskredsen drikker og alkohol er let tilgængeligt. Og når det kommer til rygning, taler statistikken også et tydeligt sprog; hver dag begynder omtrent 40 unge danskere at ryge.
Regeringen foreslår helt konkret et forbud mod salg at alkohol til unge under 18 år, og at børn født efter 2010 aldrig skal have mulighed for at købe cigaretter eller anden form for nikotin.

- Det er markante og vigtige forslag regeringen kommer med. Der er absolut intet positivt at sige om cigaretter og andre former for nikotin. Hvert år dør 13.600 danskere netop pga. røg, så vi har en opgave med at sætte effektivt ind for at undgå at børn og unge begynder at ryge. Vi har tidligere fra regionernes side foreslået en tobakspris på 80 kr. pr. pakke, siger Stephanie Lose og fortsætter:

- Vi kan desværre se, at alt for mange unge drikker alt for meget. De danske unge har det højeste forbrug af alkohol sammenlignet med unge i andre europæiske lande. Vi har selv som en del af DrukfriUngdom arbejdet aktivt for en stærkere indsats på området i flere år.

Fakta

Alkohol

I på 18% 2018 var alkohol årsag til, at 1.722 unge mellem 15 og 24 år måtte på hospitalet, hvilket er en stigning siden 2014 (ifølge Sundhedsdatastyrelsen, 2020).

Mellem 2010 og 2019 døde i alt 143 unge mellem 15 og 25 år af alkohol, svarende til 14 dødsfald om året.
Halvdelen af de unge mener selv, at danske unges alkoholforbrug er for højt. Men det kan være svært at lade være med at drikke, når alle de andre gør, og alkoholen er let tilgængelig. 

Fakta

Nikotin

Hvert år dør 13.600 danskere af røg.
Mere end hver fjerde unge i Danmark ryger hver dag eller lejlighedsvist.
40 unge begynder at ryge hver dag.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

PRESSEKONTAKT

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder