Gå til indhold

Uddannelse

Danske Regioner slår alarm: Ny elevfordeling har ført til færre elever på de små gymnasier

Næsten hvert andet af de små gymnasier har over 30% ledige pladser. Derfor er det nødvendigt at justere elevfordelingen, hvis unge fortsat skal kunne gå i gymnasiet i yderområderne, mener Danske Regioner.

Når de nye gymnasieelever starter i 1. g i de her uger, så er det for første gang Børne- og Undervisningsministeriet, der har fordelt eleverne til gymnasierne.

Eleverne er blevet fordelt ud fra deres ønsker til, hvor de ville gå, og transporttiden.

Fordelingen har ikke levet op til intentionerne

Den nye, nationale fordeling af elever skulle blandt andet sikre, at de små gymnasier i yderområderne har nok elever til, at de ikke må lukke, og at der fortsat er lokale gymnasier i yderområderne. Men i praksis har dette års fordelingen af elever ikke i tilstrækkelig grad haft det fokus. Derfor har den ikke virket efter intentionen, og de små gymnasier har fået færre elever.

(Artikel fortsætter under illustration)

Manglen på elever kan mærkes på de små gymnasier

At der mangler elever vil både kunne ses og mærkes på gymnasierne, da gymnasiernes økonomi i høj grad afhænger af antallet af elever.

Næsten hvert andet af de små gymnasier mangler over 30% af eleverne i forhold til den kapacitet, som Børne- og Undervisningsministeriet har beregnet, at de skulle have. 12 små gymnasier har mere end 50% ledig kapacitet. Kun 2 ud af 31 små gymnasier har fået fyldt alle deres pladser op.

Fordelingen skal justeres, hvis de små gymnasier skal overleve

Hvis der fortsat skal være gymnasier i yderområderne, er det nødvendigt, at de små gymnasier får flere elever. Formanden for Danske Regioners Udvalg for regional udvikling og EU, Anders G. Christensen, mener derfor, at den nye nationale elevfordeling skal justeres for at tilgodese de små gymnasier:

- Det skal være muligt at gå i gymnasiet, uanset hvor i landet du bor. Derfor er det vigtigt, at der tages hensyn til de små gymnasier og yderområderne, når eleverne fordeles. Næste skoleårs fordelingen af elever skal have fokus på at sikre de små gymnasier. Regionerne vil gå i dialog med ministeren og arbejde for, at fordelingen bliver justeret med fokus på de små gymnasier, siger Anders G. Christensen.

Første prioritet er ikke det eneste succeskriterie

Danske Regioner ser det som meget positivt, at årets fordeling har medført, at 94 procent af alle, der har søgt om optagelse på et gymnasie, har fået plads på deres førsteprioritet. Men det er ikke det eneste succeskriterie, som har betydning.

- Hvis fordelingen af elever til gymnasierne sker på en måde, så de små gymnasier i yderområderne bliver nødt til at lukke på grund af for få elever, så afskærer vi nogle unge muligheden fra at gå på gymnasiet, fordi der bliver for langt til det næste gymnasie. Og så har den nationale elevfordeling til gymnasierne fejlet. Vi vil gerne hjælpe ministeren med at rette op på elevfordelingen inden næste skoleår, inden det fører til lukninger af små gymnasier, siger Anders G. Christensen.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Fakta

Regionernes rolle i elevfordelingen

  • Størstedelen af eleverne til de gymnasiale uddannelser bliver fordelt efter en national fordelingsmodel, som Børne- og Undervisningsministeriet står for. Regionerne fordeler en mindre del af eleverne, blandt andet de elever, der først søger om at blive optaget på et gymnasie efter ansøgningsfristen.
  • Regionerne står også for behandlingen af klager over fordelingen fra elever sammen med Børne- og Undervisningsministeriet.
  • Fra skoleåret 2026/27 overgår opgaven med kapacitetsfastsættelse og elevfordeling til regionerne.
Relaterede nyheder

Læs mere