Gå til indhold

Regionerne vil sikre grønnere indkøb til hospitaler i Norden

En ny aftale mellem Danske Regioner og parter i Norden baner vejen for mere bæredygtige indkøb til landenes hospitaler. ”Vi sætter en kæmpe indkøbsmuskel i sving for at gøre hospitalerne grønnere”, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau.

Foden ned for leverandører, der krænker menneskerettighederne, forurener miljøet og skader klimaet. Tomlen op til mere bæredygtige produkter og tjenester. Det er kernen i en ny nordisk samarbejdsaftale mellem Danske Regioner og indkøbsorganisationer for hospitaler i Sverige, Norge, Island og Finland, der giver en banefordel til virksomheder, der leverer til hospitalerne og vil være en del af den grønne omstilling. Det nordiske samarbejde skal reducere den negative påvirkning af miljøet fra produkter og ydelser i sundhedssektoren til gavn for klima og miljø.

Anders Kühnau: Nordens hospitaler har købekraft som Thors Hammer

Norden er verdens 11. største økonomi. Årligt indkøber regionerne produkter og tjenester for 50 mia. kroner til hospitalerne. Hvordan regionerne bruger dem, har stor betydning for patienterne og klimaet.

- Den fælles købekraft for Nordens sundhedsvæsener er enorm og kan drive efterspørgslen på mere bæredygtige produkter og tjenester. Jeg forudser, at den nye nordiske indkøbsaftale vil have en stor effekt. Som Thors Hammer sætter vi en kæmpe indkøbsmuskel i sving for at gøre hospitalerne grønnere. Aftalen gavner den grønne omstilling i Danmark, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau.

 

(Artiklen fortsætter efter billedet)

Projektchef Jens Møller fra DKI Logistics, der driver Region Midtjyllands højlager Regionslager Midt i Horsens. Varer ankommer til lageret og distribueres til de enkelte hospitaler. Foto: Niels Age Skovbo. 

 

Grønne emballagekriterier runder udbud for 1,4 milliarder kroner

Regionerne har erfaret, at det batter med nordiske samarbejder for grøn omstilling. I 2022 stod regionerne i spidsen for en nordisk aftale om fælles emballagekriterier, som kort fortalt skulle få producenter af hospitalsudstyr til at bruge mindre mængder og mere bæredygtig emballage. Hospitalerne genererer årligt ca. 4000 ton plastikaffald kun fra emballage.

- Alene i Danmark har hospitalsudbud via de grønne emballagekriterier rundet 1,4 milliarder kroner. Nu tager vi næste skridt med en nordisk aftale for hele indkøbsområdet. Aftalen har en ekstra dimension med et fokus på social ansvarlighed.

Nordisk Råd: Den nye aftale viser Nordens sammenhold og styrker grøn omstilling

Formanden for Nordisk Råds danske delegation og Danske Regioners formand opfordrede den tidligere regering til at tage emballagekriterierne videre ud i Europa, hvilket blev imødekommet. I dag siger formand for Nordisk Råds danske delegation, Annette Lind:

- Med den nye aftale viser de nordiske lande deres stærke bånd og fælles ambitioner om et renere miljø i verden. Danske Regioner og parterne i Sverige, Norge, Island og Finland gør en vigtig indsats for at styrke den grønne omstilling i samfundet. Aftalen er et bevis på, at det nordiske samarbejde fungerer og gør en forskel.

Læs aftalen

Fakta

Grønne hospitaler er et politisk mål for regionerne

Regionerne har ambitioner om et rent miljø og mindre klimabelastning. Grønne hospitaler og grøn omstilling i samfundet er et indsatsområde i 2022-26, hvor CO2-aftryk fra regionernes driftsopgaver skal reduceres, ikke mindst hospitalsdrift og ved at fremme grønne, klimavenlige og innovative indkøb.

Konkret skal den nye aftale dele viden om produkters problematiske indholdsstoffer, overtrædelse af menneskerettigheder eller uacceptable arbejdstagerforhold, samt udvikle fælles grønne krav og kriterier for indkøb af varer og tjenesteydelser.

Med den nye aftale forpligter Danske Regioner sig til samarbejde om at styrke vidensdeling vedrørende retningslinjer for leverandørers overholdelse af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljøkrav med repræsentanter fra indkøbsorganisationer på sundhedsområdet i Sverige, Norge, Finland og Island.

Arbejdsgruppen, der har udarbejdet hensigtserklæringen på vegne af de fem nordiske lande, består af repræsentanter fra:

  • HUS, der er Finlands største hospitalsdistrikt
  • Danske Regioner og Amgros (regionernes lægemiddelindkøbsorganisation) repræsenteret ved Region Syddanmark og Region Midtjylland.
  • Landspitali, Islands nationale universitetshospital
  • Regionerne i Sverige repræsenteret ved Hållbar Upphandling som er et samarbejde mellem Sveriges regioner
  • Sygehusindkøb HF, der er ansvarlig for indkøb til alle sundhedsorganisationer i Norge

Regionernes deltagelse i samarbejdet koordineres af RFI (Regionernes Fælles Indkøb) og ledes af indkøbscheferne for hver af de fem regioner.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere