Gå til indhold

Digitalisering

En sundhedssky kan sikre sammenhæng i alle patientforløb

Lad os bygge et digitalt fundament, der én gang for alle samler patienternes spredte data på tværs af sektorer. En fællesoffentlig sundhedssky kan sikre ansvar fra start til slut i takt med, at mere behandling flytter til det nære.

Af Mads Duedahl, næstformand for Danske Regioner og Lars Gaardhøj, formand for Danske Regioners politiske arbejdsgruppe om digitalisering og datadeling. Debatindlæg bragt i Altinget d. 5. februar 2024.

Det skal være nemmere og bedre at være patient. En stor del af behandlingen skal ud af hospitalerne og tættere på patienterne, som kan opnå større livskvalitet ved at få mere ansvar for egen sygdom hjemmefra, fx via telemedicinløsninger, der giver tryghed for den enkelte, øger kvaliteten og aflaster hospitalerne.

Mod en sammenhængende patientrejse 

En sammenhængende patientrejse kræver bedre datadeling mellem sundhedsvæsenets forskellige aktører som hospitaler, praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter, tandlæger og den kommunale pleje.  For selvom vi har bygget mange fællesoffentlige løsninger til brug i hele sundhedsvæsenet, ligger mange patientnære oplysninger i parternes egne fagsystemer. Det betyder, at data skal deles på tværs af aktører og sektorer, når der samarbejdes om en patient. 

De talrige integrationer og udbygninger mellem flere dataplatforme vil for evigt kræve et stort vedligehold, understøtter ikke sømløs tværsektoriel datadeling og er ikke gearet til hurtigt at integrere nye lovende teknologier. Deling af data på tværs af sektorer er afgørende i et sammenhængende sundhedsvæsen. Mere end halvdelen af alle patientforløb går på tværs af sektorer, mens blot fire procent går på tværs af regioner. Og i regionerne deles relevante data allerede via sundhed.dk, så det er ikke dér, skoen trykker.

Bør blive næste store skridt i digitaliseringen

Danske Regioner har et bud, som bør blive det næste store skridt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Vi foreslår en fællesoffentlig sundhedssky. En løsning, der binder det eksisterende digitale fundament sammen i et fællesskab, og som dermed skaber sammenhæng for patienter og alle omkring patienterne. En sundhedssky kan rumme den samlede kæde af et patientforløb i en fremtid, hvor en stor del af behandlingen skal flyttes udenfor hospitalerne til det nære. Et sømløst fundament bygget til at understøtte brugere, der bevæger sig på tværs af sektorer, og hvor alle udbydere er koblet sammen i et fællesskab omkring patienten. Et bud, der imødekommer de reelle behov, borgerne oplever med digital sammenhæng. 
 
Sundhedsskyen skal designes, så den understøtter levering af opgaver i det nære sundhedsvæsen samt for lovende digitale løsninger og teknologier. Danske Regioner har i den aktuelle debat om reformer af sundhedsstrukturerne anbefalet, at vi samler ansvaret for hele kæden af sundhedsydelser i regionerne, så udviklingen af det nære sundhedsvæsen får en stærk drivkraft. Men skyen kan vise sit værd uafhængig af, hvilken strukturel model, Sundhedsstrukturkommissionen anbefaler.

Gevinster for patienter og sundhedsprofessionelle 

For det første skal skyens it-infrastruktur understøtte forskellige sundhedsaktørers samarbejde om patienten, som i højere grad vil være længerevarende og gå på tværs af sektorer. Med andre ord skal alle sundhedspersoner, en patient møder, have overblik over det hele det aktuelle behandlingsforløb – og patienten skal også gerne selv kunne se med. Målet er ikke at dele så meget data som muligt, men i stedet at dele netop de relevante data til den rigtige behandler på rette tidspunkt.
 
For det andet skal infrastrukturen understøtte løsninger og tilbud i det nære sundhedsvæsen; det vil sige løsninger, som kan styrke borgernes egenomsorg og egenmestring, fx via selvhjælpsprogrammer, hjemmebehandling, monitorering og virtuelle kontakter. Og som kan forebygge, at borgeren overhovedet får behov for sundhedsydelser. 
 
For det tredje skal det være nemmere at udvikle innovative løsninger ovenpå det eksisterende it-fundament. Vi skal muliggøre innovation og hurtigere ibrugtagning af nye digitale løsninger og teknologier, som rummer potentiale til at løfte behandlingskvalitet og effektivitet og understøtte tilbud i det nære sundhedsvæsen.
 
Finland, Holland og Brasilien er i gang med et etablere nye digitale strukturer, som bæres af skyteknologiens kraftige udvikling de seneste år. Lad os sætte i gang. En fælles offentlig sundhedssky kan give gevinster for patienter, sundhedsprofessionelle, it- og digitaliseringsenhederne, innovation og forskning. 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere