Gå til indhold

Indspil til ekspertudvalgets fase 2 om økonomi, zoner og takster

Danske Regioner har udarbejdet et indspil til regeringens Ekspertudvalg om kollektiv mobilitet, der i fase 2 skal afdække økonomien for trafikselskaberne samt mulige modeller for en ny takststruktur.

I Danske Regioners indspil til fase II retter vi blikket mod økonomi og rammevilkår samt zoner og takster i den kollektive transport. Passagererne er vendt hurtigere tilbage til de regionale busser og tog end til busserne i byen og på landet. Men der er udfordringer i forhold til kommende og nødvendige investeringer i lokalbanerne, hvor regionerne ser ind i at blive mere tynget af stadig større lån samt udgifter til klimatilpasninger mv.

I indspillet peges der også på anbefalinger til en modernisering af zone- og takststrukturen, der vil gøre det nemmere og mere overskueligt at vælge den kollektive transport til.

 

 

Morten Brønnum Andersen,
Chefrådgiver
T 2320 6131
M 2320 6131
E morba@regioner.dk
Malthe Rosenkvist Andersen,
Konsulent
T 2680 2849
M 2680 2849
E malra@regioner.dk