Gå til indhold

Mental sundhed

Bedre behandling til mennesker med svær psykisk sygdom

Psykisk sygdom opstår typisk tidligt i livet. Det påvirker den enkeltes muligheder for at få samme udbytte af livet, som er de fleste danskere forundt. Færre med psykisk sygdom gennemfører en uddannelse, deres tilknytning til arbejdsmarkedet er løsere gennem hele livet, og psykisk sygdom er den største årsag til, at folk tilkendes førtidspension. Psykisk sygdom er med andre ord forbundet med stor social ulighed.

Danske Regioner vil i den kommende tid fortsætte med at rette fokus mod udfordringer på det psykiatriske område. Det gælder bl.a. den mangel på sammenhæng, som nogle patienter oplever i overgangen mellem regionale og kommunale tilbud og mellem tilbuddene inden for det regionale sundhedsvæsen.

Hent publikation: