Gå til indhold

Mental sundhed

Et samlet behandlingstilbud til mennesker med psykisk sygdom og misbrug

Borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbruger en af de mest udsatte grupper i det danske samfund. Deres lidelser er komplekse. En forværring i den ene tilstand fører til en forværring i den anden tilstand, og de er sjældent velbehandlede.

Lægeforeningen, Bedre Psykiatri, Dansk Psykiatrisk Selskab og Danske Regioner anbefaler, at der etableres et samlet behandlingstilbud, hvor der på en og samme tid tages højde for den enkelte borgers psykiske sygdom, misbruget (såvel alkohol, stoffer som medicin) og følgesygdomme. Det skal være et tilbud med stærke sundhedsfaglige kompetencer i hele behandlingsforløbet, hvor behandlingen bygger på faglige standarder og evidens, og hvor borgeren får let adgang til relevant socialfaglig støtte.

Hent publikation: 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Julie Cold, seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 35 29 83 83
M: 28 93 14 47
E: jco@regioner.dk