Gå til indhold

konference

Sundhed for alle 2019

"Lighed i sundhed" var temaet for Danske Regioners årlige sundhedspolitiske konference, der fandt sted d. 7. november 2019 i København.

Kampen mod ulighed i sundhed handler helt grundlæggende om, at vi som samfund skal tage de nødvendige skridt til at få gjort op med de uretfærdige forskelle, der deler vores land. På Danske Regioners nye årlige konference ”Sundhed for alle” samlede vi politikere, sundhedspersonale, organisationer og eksperter – ikke for at diskutere hvor og om uligheden i sundhed findes, men for at diskutere løsninger. 

Hent præsentationer fra konferencen

Ulighed i sundhed
Magnus Heunicke, sundheds- og ældreminister

At mindske ulighed i sundhed - ikke enkelt, men muligt
Finn Diderichsen, professor em. dr.med., Københavns Universitet

Alliance mod social ulighed i sundhed
Jesper Fisker, adm. direktør, Kræftens Bekæmpelse

Hvordan gør vi forskel uden at gøre forskel? Fra lige adgang til lige udbytte af sundhedsvæsnet
Morten Sodemann, Indvandrermedicinsk klinik, Odense Universitetshospital

Projekt FAST - fra frafald til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelserne
Mahad Huniche, direktør, Region Sjælland

Lighed i sundhed – et opgør med systemfejlene i vores sundhedsvæsen
Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket

Partnerskaber om trivsel for sårbare børnefamilier
Ninna Thomsen, direktør, Mødrehjælpen

Mere lighed i sundhed blandt børn og unge
Bjørn Holstein, professor emeritus, Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed