Gå til indhold

Høringssvar om Bekendtgørelse om anvendelse af elektronisk kommunikation i udbud mv.

Høringssvar om Bekendtgørelse om anvendelse af elektronisk kommunikation i udbud og om annoncering mv.

Formålet med bekendtgørelsen er at implementere udbuds- og forsyningsvirksomhedsdirektivets (udbudsdirektiverne) krav om anvendelse af elektronisk kommunikation i EU-udbud. Derudover implementerer bekendtgørelsen udbudsdirektivets krav om obligatorisk anvendelse af det elektroniske fælles europæiske udbudsdokument (ESPD).

Høringssvaret blev sendt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 21. oktober 2016.

Høringssvar om bekendtgørelse om anvendelse af elektronisk kommunikation i udbud og om annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse