Gå til indhold

Høringssvar om indstillingsberettigede organisationer til Danmarks Vækstråd m.v.

Kommentarer til udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede organisationer til Danmarks Vækstråd m.v.

Danske Regioner regionerne bakker op om den stærkere repræsentation af lønmodtagerne i Danmarks Vækstråd og de regionale vækstfora, idet dette kan ses som en fordel i arbejdet med at sikre en bedre sammenhæng mellem indsatser inden for erhverv, uddannelse og beskæftigelse.

Danske Regioner har ingen kommentarer til det konkrete forslag om fordelingen af indstillingsberettigede organisationer til Danmarks Vækstråd.

Læs hele høringssvaret her.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Lone Vingtoft,
Chefrådgiver
T
M 2222 2674
E lvi@regioner.dk
Lone Vingtoft
VÆKST

Vækstfora

Hvert år investerer de regionale vækstfora i iværksætteri, kompetenceudvikling og innovation for at understøtte økonomisk vækst og jobskabelse i hele Danmark. Det har indtil nu skabt tusindvis af jobs og meromsætning i private virksomheder for mange milliarder.